จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

สืบเนื่อง โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ พัมนามหานครแห่งจิตใจ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

 [เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ ล่องเรือ และต่อรถสองแถว
 

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๔. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน และใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ ค่าใช้จ่าย ]

สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๖๐ บาท ( 560 บาท )
โดยแจกแจงดังนี
  • สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
  • สมทบทุน เรือข้ามเกาะ ไป~กลับ
  • สมทบ ค่ารถสองแถว ไป~กลับ
  • สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู ไก่ ห่อใบตอง)
  • สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
  • ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง 
ค่าใช้จ่ายล่องเรือดำน้ำดูประการัง  ท่านละ 200 บาท (ชำระเงินหน้างานตามความสมัครใจ)
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง ( ท่านใดมาล่าช้า เพื่อส่วนรวม ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ลงเรือข้ามฟาก พัทยาเกาะล้าน (เป็นเรือโดยสาร ขึ้นเรือแล้วหาที่นั่งตามอัธยาศัย)
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินเท้าไปที่วัดใหม่สำราญ บนเกาะล้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมสัมพันธ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ วัด สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียว+หมุ ไก่ ห่อใบตอง และน้ำดื่ม )
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น นั่งรถสองแถวไปยังสถานที่ ท้ายชายเกาะ เพื่อ รณรงค์เก็บขยะกัน ส่วนสถานที่นั้น จะชี้แจงให้ทราบ วันกิจกรรม
เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๒๐ น. กิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ คืนความสะอาด ให้ชายหาด เกาะล้าน
เวลา ๑๔.๒๐ น. – ๑๔.๔๐ น. เดินทางด้วยรถสองแถวมายังท่าเรือเกาะล้าน เพื่อเตรียมขึ้นเรือไปทำกิจกรรม ดำน้ำดูประการัง (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ท่านละ 200 บาทรับผิดชอบตัวเอง) ใครไม่ไปดำน้ำ ให้เล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาด
เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมล่องเรือ ดำน้ำดูประการัง เล่นสไลเดอร์
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.ขึ้นเรือเดินทางข้างฟากกลับฝั่งพัทยา
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย
(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
ภาพทั้งหมด เป็นภาพอาสาสมัครที่เคยมาร่วมกิจกรรม เก็บขยะ และดำน้ำ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม http://www.arsa-dd.com/ 

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม  https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม  (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี   https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/15lE8imUBhkmmRpOlsQHzsZsR4K8rNfObJ0sqyfspSiU/viewform?usp=send_form

 หมายเหตุ   ๑. หากกดลิงก์สมัครด้านบนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com
                    ๒. หากอาสาสมัครไม่มีอีเมล์ ให้สอบถามมาทางแฟนเพจ  คลิกFanpage

 

ค่าใช้จ่าย : 560