จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

สืบเนื่อง โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไป-กลับ)

[ สถานที่ ] เกาะล้าน จ.ชลบุรี

[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ ล่องเรือ และต่อรถสองแถว

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ

๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน

๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนารและใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

*** นักเรียนนักศึกษา สามารถเซ็นรับรองชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้ ***


[ ค่าใช้จ่าย ] เดินทางโดยรถบัส สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๐๐ บาท ( 500 บาท ) ปิดรับ เดินทางมาเอง      สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๕๐ บาท ( 250 บาท ) โดยแจกแจงดังนี

  • สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
  • สมทบทุน เหมาเรือข้ามเกาะ ไป~กลับ
  • สมทบทุน ค่ารถสองแถว ไป~กลับ
  • สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู ไก่ ห่อใบตอง น้ำดื่ม)
  • สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ค่าใช้จ่ายล่องเรือดำน้ำดูประการัง ท่านละ 100 บาท (ชำระเงินหน้างานตามความสมัครใจ) (มาเป็นหมู่คณะได้ส่วนลดจาก 200 บาท) ค่าสุขา ห้องอาบน้ำ บนเกาะ 50 บาท  


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBT8n2pe4LU4uD_fVM8oyTgxS3oPsNfvlMPCio37XPEi-P7A/viewform?usp=send_form

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาพร้อมรถบัส 

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง 

(อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้รอในอาคารหลังตู้ขายตั๋ว ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น. เมื่อทีมงานเดินทางไปถึงจะทำการประกาศเรียกอาสาเดินทางไปขึ้นเรือด้วยกัน แนะนำให้มาก่อนเวลา หากครบกำหนดเวลาแล้วท่านจะตกเรือ ทางเราจะไม่รอ )

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น. ลงเรือข้ามฟากจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย ไปยัง ท่าเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน

เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นจากเรือและเดินไปรวมกันยังวัดใหม่สำราญ

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียว+หมู ไก่ ห่อใบตอง และน้ำดื่ม )

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม และอธิบายเป้าหมายของกิจกรรม

เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๒๐ น. กิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ คืนความสะอาด ให้ชายหาด เกาะล้าน (เก็บและคัดแยกขยะพร้อมทั้งนำขึ้นเรือมาทิ้งบนฝั่ง)

เวลา ๑๔.๒๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ลำเลียงขยะมาเก็บไว้บนเรือ และพูดคุยสรุปกิจกรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมล่องเรือ ดำน้ำดูประการังและเล่นสไลเดอร์ท้ายเรือ

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. กลับมาขึ้นฝั่งเทียบท่าหาดตาแหวน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย (ค่าห้องอาบน้ำรับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๕๐ น. ขึ้นเรือ เดินทางกลับฝั่งพัทยา

เวลา ๑๘.๕๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


รูปภาพกิจกรรม เก็บขยะเกาะล้าน ครั้งที่ผ่านมา 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, มหาสมุทร, เด็ก, ชายหาด, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, มหาสมุทร, ชายหาด, เด็ก, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังว่ายน้ำ, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย    

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon 

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ใบสมัคร กรอกที่นี่ค่ะ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBT8n2pe4LU4uD_fVM8oyTgxS3oPsNfvlMPCio37XPEi-P7A/viewform

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการกรอกใบสมัคร ให้สมัครผ่านทางอีเมล์ arsa.aree@gmail.com 

ค่าใช้จ่าย : 500