จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น.

[ สถานที่ ] เกาะล้าน จ.ชลบุรี

[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ ล่องเรือ และต่อรถสองแถว

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน และใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

มีเอกสารรับรองชั่วโมงจิตอาสา


[ ค่าใช้จ่าย ]
– สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 500 บาท
– กรณีเดินทางมาเอง  สมทบทุนค่ากิจกรรม 250 บาท  เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบไม่เสียค่ากิจกรรม  เฉพาะเดินทางมาเอง

โดยแจกแจงดังนี

  • สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
  • สมทบทุน เหมาเรือข้ามเกาะ ไป~กลับ
  • สมทบทุนรถเหมาสองแถว วิ่งบนเกาะ ไป – กลับ
  • สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม(ข้าวเหนียวหมู ไก่ ห่อใบตอง)
  • สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ค่าใช้จ่ายล่องเรือดำน้ำดูประการัง ท่านละ 100 บาท (ชำระเงินหน้างานตามความสมัครใจ)

ค่าสุขา ห้องอาบน้ำ บนเกาะ 50 บาท


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ-aQ6T4rm5ailQvp-_qMUlJ7zsu4OCiTDBso9ncq1AsLcOw/viewform?usp=send_form

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

Related image


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มาพร้อมรถบัส 
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน ( ท่านใดมาล่าช้า เพื่อส่วนรวม ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

สำหรับอาสาที่เดนิทางมาเอง 
(อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้หน้าอาคารบริเวณหน้าทางเข้าสะพานข้ามไปท่าเรือ เท่านั้น
ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น. เมื่อทีมงานเดินทางไปถึงจะทำการประกาศเรียกอาสาเดินทางไปขึ้นเรือด้วยกัน แนะนำให้มาก่อนเวลา หากครบกำหนดเวลาแล้วท่านจะตกเรือ ทางเราจะไม่รอ
(เรือจะออก 11 โมง )

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น. ลงเรือข้ามฟากจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย ไปยัง ท่าเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน
เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นจากเรือและเดินไปรวมกันยัง วัดใหม่สำราญ (ระยะทาง 300 เมตร )
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียว+หมู ไก่ ห่อใบตอง และน้ำดื่ม )
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม และอธิบายเป้าหมายของกิจกรรม
เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๒๐ น. กิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ คืนความสะอาด ให้ชายหาด เกาะล้าน
เวลา ๑๔.๒๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ลำเลียงขยะไปทิ้งยังจุดกำจัดขยะ และพูดคุยสรุปกิจกรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมล่องเรือ ดำน้ำดูประการัง
และเล่นสไลเดอร์ท้ายเรือ
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. กลับมาขึ้นฝั่งเทียบท่าหาดตาแหวน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย (ค่าห้องอาบน้ำรับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๕๐ น. ขึ้นเรือ เดินทางกลับฝั่งพัทยา
เวลา ๑๘.๕๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

……………………………………………………………………………………………………………

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 500