จิตอาสา Fun Fair take care เด็กดอย
ตอน สุขกันเถอะเรา สุขกันเถอะเขา สุขกันทั้งดอย

วันศุกร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม หยุดชดเชยวันแม่)

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

มีค่าใช้จ่าย ๒,๕๖๑ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อย-หกสิบ-เอ็ดบาทถ้วน)

ทำอะไร
สร้างสรรค์ความสุขแบ่งปันความสนุกให้กับเด็กๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงาน กิจกรรมงานวัด มีการจัดซุ้มเกม สอยดาว เวทีความสุข ซุ้มอาหาร(ขนมพื้นบ้าน) สำหรับ เด็กๆ จำนวน ๒๐๐ คน
ลักษณะกิจกรรม
ขอชักชวนผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างรอยยิ้ม เติมความสุข แบ่งปันความสนุกให้กับเด็กๆในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆในลักษณะงานวัด และการลงมือทำความดี รวมถึงการออมภายใต้แนวคิด สีสันงานวัดบนดอย

รูปแบบของงานอาสา ครั้งนี้
อาสา(แบ่งปัน) + ธรรมชาติ = สุขใจ

สถานที่ทำกิจกรรม
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ
จิตอาสา Fun Fair take care เด็กดอย
ตอน สุขกันเถอะเรา สุขกันเถอะเขา สุขกันทั้งดอย

วันศุกร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม หยุดชดเชยวันแม่)

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๘.๓๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.ถ.วิภาวดี-รังสิต
(ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง)
๑๙.๐๐ น. ล้อหมุน (นอนบนรถ)

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เช้านี้ที่แม่แจ่ม
๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ อาหารเช้า(อาสาดูแลตัวเอง) หาซื้อเสบียงไปเลี้ยงเราและเด็กๆ เปลี่ยนรถขึ้นดอย
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ จากที่ราบสู่ดอยสูง (ช่วงเดินทางขึ้นดอย)
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง(๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ จัดเตรียมสถานที่ สำหรับทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้
๑๖.๓๐ ชีวิตต้องมีพัก
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ สรุปงาน ชี้แจงกิจกรรม สำหรับ วันพรุ่งนี้
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอน ที่โรงเรียน คืนที่แรก)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางดอย อาหารเช้า (๓)
กิจกรรม อาสามหาสนุก
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมอาสามาหาความสุขวิถีเด็กดอย
ลงทะเบียนเด็ก คณะครู
เปิดงาน
– กิจกรรมหลักๆ
o จุดเริ่มต้น (จุดลงทะเบียน มีการแสตมป์และประทับตรา )
o สถานีกล้าแสดง(กิจกรรมบนเวที)
รำวงโบราณ(งามแสงเดือน ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิดเข้ามาอีกหน่อย)
o สถานีความอร่อย(ซุ้มอาหาร)
ไอติม/ขนมพื้นบ้าน/อาหารท้องถิ่น
o สถานีความสนุก (ซุ้มเกม)๘-๑๐ ฐานกิจกรรม
o สถานีการงานและพื้นฐานอาชีพ(งานประดิษฐ์)
o สถานีสอยดาว
ปิดงาน
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง เลี้ยงเรา + เลี้ยงเด็ก (๔)
๑๓.๐๐ อาสาพักผ่อนตามอัธยาศัยชมความงามนาขั้นบันไดบ้านแม่ลอง
๑๖.๓๐ ชมพระอาทิตตกดิน
๑๘.๓๐ อาหารเย็น (๕)
สรุปกิจกรรม ก่อนนอน
(นอน โรงเรียน)

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (หยุดชดเชยวันแม่)
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้ง – อาหารเช้า (๖)
พี่ๆลงดอย
๐๘.๓๐น. อาสาเดินทางกลับกรุงเทพฯ
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง
(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๑.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness it makes a different)
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิดสำหรับสอยดาว***
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ
ของเล่น ตุ๊กตา
ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ อนุบาล-ป.๖ (ชาย/หญิง)
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก ประถม
หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ
ทุนการศึกษา
(ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จะไม่นำมาเกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในส่วนของอาสา จะมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด)

เปิดบริจาค ในวัน-เวลาราชการได้ที่
นุ้งนิ้ง นายจิระพงค์ รอดภาษา 081-515 8564
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
เลขที่16 ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
รับบริจาค ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จน ถึง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรือเฟสบุ๊ค นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
http://www.facebook.com/Volunteaw

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ 
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์ 
E-Mail : Sunday2309@hotmail.comหัวข้อ “จิตอาสา  Fun Fair2018"
- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น 
- วันเดือนปีเกิด 
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมล์

- เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม 

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง
๕. โอนเงินจำนวน ๒,๕๖๑ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อย-หกสิบ-เอ็ดบาทถ้วน)เพื่อยืนยัน

** แจ้ง บัญชีธนาคาร หลังจากส่งข้อมูลสมัคร **

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอน พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ 
หรือถ่ายรูป สลิ๊ป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

ค่าใช้จ่ายคนละ
มีค่าใช้จ่าย ๒,๕๖๑ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อย-หกสิบ-เอ็ดบาทถ้วน)
ไม่แวะรับรายทาง
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง 
๑,๕๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
- คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป
๕.แต่หากเงิดขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม
๖.ทุนบางส่วนผุ้จัดพยายามหารายได้จากการออกงานขายเสื้อกิจกรรมต่างๆและได้รับน้ำใจความอนุเคราะห์จากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอาสาร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน ทั้งรูปแบบทุนการศึกษา สิ่งของต่างๆ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
- รถตู้ กรุงเทพฯ-แม่แจ่ม-กรุงเทพฯ
- รถกระบะขึ้นดอย
ค่าอาหาร ระหว่างการทำกิจกรรม ในพื้นที่ ( ๖ มื้อ)
อาหารเลี้ยงเด็ก 
ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที
ของขวัญสำหรับทำกิจกรรมและแจกเด็กๆ
อาหาร/ขนม/น้ำดื่ม/ไอศกรีม สำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
อื่นๆ


วิธีการร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา
๑.โอนครั้งเดียว ๒,๕๖๑ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๒. ผ่อนหนักเป็นเบา และ เพื่อเป็นการยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอนเป็นค่าประกันความเสี่ยงว่าไม่เบี้ยว
๒.๑โอนค่าผูกมัดตัวเอง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เพื่อ จองพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
๒.๒ ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๒ / ๓ ทยอยจ่าย จนครบคุณเลือกได้

โอนแล้วแต่ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะจ๊ะ แต่คือส่วนที่ทุกท่านต้องรับผิดชอบ ยินดีให้ท่านหาคนมาแทนได้
เหตุเพราะว่า ทุกคนมีค่า ค่ารถ ค่าอาหาร ค่ำน้ำมัน

 

ค่าใช้จ่าย : 2561 บาท