ชวนกันไปปลูกป่าที่เชียงดาว ทดแทนป่าที่ถูกไฟไหม้ช่วงที่ผ่านมา
4-5 มิถุนายน 2559 นี้

กลุ่มอนุรักษ์น้ำแม่ปิงขอเชิญชวนท่านสละเวลาร่วมกันปลูกป่า ที่บริเวณป่ากันชนแนวเขตบ้านยางปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว ซึ่งถูกไฟไหม้ช่วงที่ผ่านมา เพื่อช่วยกันปกป้องและฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ปิงและดอยหลวงเชียงดาว
นัดพบกันที่ค่ายเยาวชนเชียวดาววันที่ 4 มิถุนายน เวลา 9 โมงเช้า
(ท่านที่ต้องการช่วยปลูกป่าต่อในวันที่ 5 มิถุนายน สามารถพักค้างคืนได้ที่ค่าย)

————————

ปี 58 ปริมาณน้ำฝนน้อยมาก
ส่งผลให้น้ำ ตามแหล่งน้ำต่างๆแห้งขอด
มาปี 59 ความแห้งแล้ง ก็ปรากฎชัดเจน
ในป่ามีสภาพที่แห้งแล้ง อย่างไม่เคยมีมาก่อน
แล้วทั้งไฟป่าและหมอกควัน โหมกระหน่ำ ซ้ำเติมเข้าไปอีก
และนี่ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝน ทั้งพายุที่รุนแรง ภูเขา ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก
น้ำท่วมเมือง… อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้….
แล้วเราจะทำอะไร ได้บ้าง
………………………………………..
5 มิย…ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
……….วันที่ 4- 5 มิย.นี้
กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง จึงใคร่ขอเชิญชวน ท่านที่พอสละเวลาได้
ไปร่วมกันปลูกป่ากับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว
ที่บริเวณป่ากันชน(ถูกไฟไหม้ที่ผ่านมา) แนวเขต ทางด้านบ้านยางปู่โต๊ะ หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่.
เพื่อช่วยกันปกป้องและฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ปิงและดอยหลวงเชียงดาว
…………………………………………
ขอขอบพระคุณ
ท่านและองค์กร ที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วม
Big trees Project คณะสถาปัตย์ ม. แม่โจ้
อาสา..ของกรีนพีท ประเทศไทย
เครือข่ายเยาวชน ลุ่มน้ำแม่ปิง
………
ท่านที่สนใจเข้าร่วม หรือให้การสนันสนุน อาหารและน้ำ ขนม กล้าไม้และอุปกรณ์อื่นๆ กรุณาติดต่อ นิคม พุทธา 081-9926031หรือ FB .Nikom Putta
…………………………………
นัดพบกันที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว
วันที่ 4 มิย. เวลา 9 โมงเช้า
สำหรับท่านที่ต้องการปลูกป่าต่อ ในว้นที่ 5มิย.
พักค้างคืนที่นี่ได้ครับ

ค่าใช้จ่าย : -