ตลาดน้ำใจ – อาสารังสรรค์ชิ้นงานจากดินกระดาษรีไซเคิล 30 ก.ย. – 1 ตค
Volunteer to create from recycling pulp and paper – in Thailand
30 ก.ย. – 1 ต.ค. 2559 / 30 Sep. – 1 Oct. 2016

งานตลาดน้ำใจ ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา เดอะไนน์ พระราม 9 @ Seri Market, The Nine, Rama 9

กิจกรรมอาสาผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์จากดินกระดาษรีไซเคิลภายในงานตลาดน้ำใจ เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเรามีกระดาษจำนวนมากที่ไช้แล้วทิ้ง ทางโครงการจึงนำมาให้อาสาสมัครช่วยกันผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้กิจกรรมยังเป็นแบบอย่างให้เห็นงานอาสาที่สามารถทำได้หลากหลาย และไม่ใช่เรื่องยาก แต่มาจากสิ่งใกล้ๆตัวหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรสำหรับครอบครัว นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคม การสมทบเพื่อรังสรรค์ชิ้นงานของท่านจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการของบุคคลออติสติก

กำหนดการ วันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 2559
ท่านสามารถสมัครโดยระบุรอบที่สมัครได้ดังนี้
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 10.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 13.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 14.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 15.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 16.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 11.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 14.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 16.00

หมายเหตุสมัครผ่านโปรแกรมธนาคารจิตอาสา
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 10.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 14.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 11.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 14.00

ระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณการตั้งแต่ 1- 4 ชม. แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานที่ท่านต้องการทำ
ลานกิจกรรมเปิด 10:00 – 19:00 น.

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานใช้ทักษะพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลามาตามรอบที่กำหนด เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองที่ลุกนั่งทำสะดวก

หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

สถานที่กิจกรรม
ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา เดอะไนน์ พระราม 9 ถนนพระราม 9

สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “ตลาดน้ำใจ-งานดินกระดาษ วันที่....รอบ.....” ชื่อ/สกุล .... E-mail .... เบอร์โทร.... อาชีพ.....

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรม และการจัดการ 150 บาท โดยไม่ต้องโอนมาล่วงหน้า แต่สมทบในวันกิจกรรมได้เลย กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย และเหรียญ **ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้