กิจกรรม “ถนนสนามบินน้ำสะอาด”

             สำนักงาน ป.ป.ช. โดยชมรม ป.ป.ช. อาสา ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาคีต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม ถนนสนามบินน้ำสะอาดในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 – 12.00 น. โดยจัด Big Cleaning ตลอดเส้นทางถนนนนทบุรี  (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

****************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน ป.ป.ช. 1205

——————

จุดเริ่มต้น   จากบริเวณแยกต้นถนนตัดกับถนนติวานนท์ จนถึงบริเวณสิ้นสุดเส้นทางที่บรรจบกับถนนรัตนาธิเบศร์  ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

**** จุดรวมพลอาสา มีจำนวน 4 จุด ได้แก่ ****

                  จุดที่ 1 : ต้นถนนสนามบินน้ำ

                 จุดที่ 2 : วงเวียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช.

                 จุดที่ 3 : แยกตลาดสนามบินน้ำ (กองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก)

                 จุดที่ 4 : กระทรวงพาณิชย์

——————

{ กำหนดการ }

06.30                  :      ลงทะเบียน

07.00  – 07.30       :       พิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณวงเวียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช.

07.30 – 12.00        :      ทำความสะอาดถนนสนามบินน้ำ

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

——————

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }

**** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำความสะอาด
เช่น ถุงมือ ที่คีบขยะ ฯลฯ มาด้วย ****

——————

{ การแต่งกาย }

**** การแต่งกายชุดจิตอาสา ประกอบด้วย ผ้าพันคอ หมวก และป้ายชื่อ 

หรือ ชุดของผู้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ คือ เสื้อโทนสีเหลืองพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงาน 

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

1.   ให้ท่านกด Like Page  : สำนักงาน ป.ป.ช.

2.   ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน

คลิ๊กใบสมัคร...ที่นี่!!!

 **** ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

------------------

{ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }
คุณเกวลิน หอมหวล 
E-mail : pr_nacc@hotmail.com
Tel : 025284815