หนาวแล้ว ขอเชิญอาสาสมัครร่วมถักหมวกไหมพรมขนาดต่างๆ มอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้ใน โครงการอาสาสมัคร “ถักทอสายใยอบอุ่น สร้างสรรค์บุญสู่สังคม ปีที่ 3”ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคลากรในสภาพัฒน์ ที่รักงานฝีมือและต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคม โดยได้เริ่มกิจกรรมที่จะทำตลอดปี 2560 คือ ตั้งใจว่า ร่วมถักหมวกไหมพรมจำนวนอย่างน้อย 5,000 ใบ เพื่อนำไปบริจาคร่วมกับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ขณะนี้ กำลังดำเนินการอยู่เรื่อยๆ ค่ะ

ขนาดหมวกมาตรฐานที่ถัก คือ ใช้ไม้นิตเบอร์ 5.5 หรือ เบอร์ 6 ใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ 1 เส้น หรือ ไหมพรมเส้นเล็ก 2 เส้น ขนาดฐานหมวก 70-80 ห่วง ความสูงประมาณ 7-8 นิ้ว ลายอะไรก็ได้ตามความชอบและความถนัด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ถักทอสายใยอบอุ่น สร้างสรรค์บุญสู่สังคม ปีที่ 3
Email: artisuda@hotmail.com หรือ pb.gene901@gmail.com
โทร 022804085 ต่อ5419 หรือ 5422
เปิดรับบริจาคหมวกไหมพรมตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง ปลายปี 2560 ในวันเวลาราชการ

ได้ที่ ชมรม Arts & Crafts สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ชั้น 4 อาคาร 5
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส กทม. 10100

ถักที่บ้าน หรือที่ใดก็ได้แล้ว และกรุณานำมาบริจาคหรือส่งมาที่

ชมรม Arts & Crafts สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ชั้น 4 อาคาร 5
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส กทม. 10100

 

 

ค่าใช้จ่าย : 0