สมัครเลย  โครงการ : ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.6 จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

– จุดประสงค์ –

เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

 

– ช่วงเวลาทำกิจกรรม –

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 (เวลา 06.30 – 20.00 น.) – นัดหมาย – เดินทางไปกับรถบัส : พบกันที่ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า (บริเวณ ตู้ ATM กรุงศรี) เวลา 06.30 น. พร้อมลงทะเบียน เดินทางไปเอง : พบกันที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม เวลา 09.30 น. พร้อมลงทะเบียน

– ค่าใช้จ่าย –

เดินทางไปกับรถบัส : คนละ 590 บาท (มีประกันการเดินทาง)

เดินทางไปเอง : คนละ 400 บาท

 

– สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย-

1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม (เฉพาะไปกับรถบัส)

2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะไปกับรถบัส)

3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

5. เกียรติบัตรกิจกรรม

 

– การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม –

1. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม

3. ยารักษาโรคประจำตัว

 

– กำหนดการ –

06.30 – 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)

07.00 – 09.00 ​เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม

09.00 – 09.30 ​ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา

09.30 – 10.00 ​รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญป่าเลน จากผู้ใหญ่แดง

10.00 – 12.00 ​ลงปลูกกล้าไม้ กับกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”

12.00 – 13.00 ​ทำความสะอาดร่างกาย และพักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 13.30 สรุปกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”

13.30 – 14.00 ​ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

14.00 – 15.30 ไหว้พระขอพรหลวงพ่อนิลมณี ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

15.30 – 18.00 ​เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า

18.00 – 20.00 ​เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

– ขั้นตอนการสมัคร –

1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป “เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน” สามารถ inbox มายัง “เพจอาสามาด้วยกัน” เพื่อขอรับใบสมัครทริป

2. เพจจะส่ง link ใบสมัครให้อาสาสมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร

3. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสาสมัครแล้ว เพจจะแจ้งกลับไปว่า “ได้รับใบสมัครแล้ว”

4. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากกรอกใบสมัคร ที่บัญชี ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 252-2-07493-5 ชื่อบัญชี นายสิรินพงศ์ กลิ่นสวาทหอม ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย

5. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ

6. ใกล้ถึงวันไปทริปฯ จะแจ้งเตือนอาสาผ่านเพจอาสามาด้วยกัน และกลุ่มไลน์ทริป

 

– หมายเหตุ –

1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ

2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป


- ขั้นตอนการสมัคร -
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป "เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน" สามารถ inbox มายัง “เพจอาสามาด้วยกัน” เพื่อขอรับใบสมัครทริป หรือ คลิก
2. เพจจะส่ง link ใบสมัครให้อาสาสมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
3. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสาสมัครแล้ว เพจจะแจ้งกลับไปว่า “ได้รับใบสมัครแล้ว”
4. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากกรอกใบสมัคร ที่บัญชี ธ.ทหารไทย 
เลขที่บัญชี 252-2-07493-5 ชื่อบัญชี นายสิรินพงศ์ กลิ่นสวาทหอม ตามวันเวลาที่กำหนด
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย
5. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ
6. ใกล้ถึงวันไปทริปฯ จะแจ้งเตือนอาสาผ่านเพจอาสามาด้วยกัน และกลุ่มไลน์ทริป

- หมายเหตุ -
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : เดินทางกับบัส 590 บาท เดินทางเอง 400 บาท