สมัครเลย ที่ m.me/asa.kreate

 

โครงการ : เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.7
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

– จุดประสงค์ –
เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

– ช่วงเวลาทำกิจกรรม –
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 06.30 – 20.00 น.)

– นัดหมาย –
เดินทางไปกับรถบัส : พบกันที่ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า (บริเวณ ตู้ ATM กรุงศรี) เวลา 06.30 น. พร้อมลงทะเบียน
เดินทางไปเอง : พบกันที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม เวลา 09.30 น. พร้อมลงทะเบียน

– ค่าใช้จ่าย –
เดินทางไปกับรถบัส : คนละ 590 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง : คนละ 400 บาท

– สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย-
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม (เฉพาะไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
5. เกียรติบัตรกิจกรรม

– การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม –
1. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม
3. ยารักษาโรคประจำตัว

– กำหนดการ –
06.30 – 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 09.00 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
09.00 – 09.30 ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา
09.30 – 10.00 รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญป่าเลน จากผู้ใหญ่แดง
10.00 – 12.00 ลงปลูกกล้าไม้ กับกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”
12.00 – 13.00 ทำความสะอาดร่างกาย และพักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 13.30 สรุปกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”
13.30 – 14.00 ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
14.00 – 15.30 ไหว้พระขอพรหลวงพ่อนิลมณี ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
15.30 – 18.00 เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า
18.00 – 20.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– ขั้นตอนการสมัคร –
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป “เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน” สามารถ inbox มายัง “เพจอาสามาด้วยกัน” เพื่อขอรับใบสมัครทริป
2. เพจจะส่ง link ใบสมัครให้อาสาสมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
3. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสาสมัครแล้ว เพจจะแจ้งกลับไปว่า “ได้รับใบสมัครแล้ว”
4. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากกรอกใบสมัคร ที่บัญชี ธ.ทหารไทย
เลขบัญชี 236-2-13450-0 ชื่อบัญชี ส.อ.วันสกนธ์ มิตรธรรมศิริ ตามวันเวลาที่กำหนด
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย
5. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ
6. ใกล้ถึงวันไปทริปฯ จะแจ้งเตือนอาสาผ่านเพจอาสามาด้วยกัน และกลุ่มไลน์ทริป

– หมายเหตุ –
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป


- ขั้นตอนการสมัคร -
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป "เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน" สามารถ inbox มายัง “เพจอาสามาด้วยกัน” เพื่อขอรับใบสมัครทริป
2. เพจจะส่ง link ใบสมัครให้อาสาสมัคร เพื่อกรอกใบสมัคร
3. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสาสมัครแล้ว เพจจะแจ้งกลับไปว่า “ได้รับใบสมัครแล้ว”
4. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากกรอกใบสมัคร ที่บัญชี ธ.ทหารไทย 
เลขบัญชี 236-2-13450-0 ชื่อบัญชี ส.อ.วันสกนธ์ มิตรธรรมศิริ ตามวันเวลาที่กำหนด
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย
5. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ
6. ใกล้ถึงวันไปทริปฯ จะแจ้งเตือนอาสาผ่านเพจอาสามาด้วยกัน และกลุ่มไลน์ทริป

- หมายเหตุ -
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : เดินทางไปกับรถบัส : คนละ 590 บาท (มีประกันการเดินทาง) เดินทางไปเอง : คนละ 400 บาท