ทาสี บ้านหลังแรก ให้ คนไร้บ้าน
Volunteer to paint house for homeless people first house project
อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2559 / Mar. 20, 2016
พุทธมณฑลสาย 2 / Buddhamonthon 2, Bangkok
โครงการ “แบ่งปันเพื่อคนไร้บ้าน” รับอาสาสมัครทาสีบ้านหลังแรกให้คนไร้บ้าน พุทธมณฑลสาย 2 ปัจจัย 4 ของมนุษย์คือที่อยู่อาศัย แต่มีเพื่อนร่วมสังคมของเราจำนวนหนึ่งไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย นั่นคือ กลุ่ม คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การไร้บ้านของแต่ละคนมาจากหลายสาเหตุที่สะท้อนปัญหาทางสังคม ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม การเข้าถึงโอกาส และอีกหลายปัจจัย เมื่ออยู่ในสถานะคนไร้บ้าน ทำให้สถานะทางสังคมของบุคคลเหล่านี้ถูกกีดกันโดยเจตคติภายนอก เช่น เป็นคนขี้เกียจ น่ากลัว ไร้ความสามารถ เป็นต้น จึงไม่มีใครอยากไปยุ่งเกี่ยว หรืออยากรู้ข้อเท็จจริง และหยิบยื่นโอกาสให้ ยิ่งทำให้ถูกละเลย และโอกาสหลุดจากคนไร้บ้านยิ่งยากลงไปอีก อาทิ การหางานทำยกระดับให้พึ่งพาตนเองได้ มีหลายภาคส่วนที่เห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไร้บ้าน ร่วมสร้างบ้านเพื่อให้คนไร้บ้านมีที่อยู่อาศัยปลอดภัย ในส่วนบ้านที่ทยอยสร้างเสร็จแล้ว เราจึงอาสาทยอยทาสีและตกแต่งให้พร้อมอยู่อาศัยต่อไป

กำหนดการ
อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 59
09:00 พร้อมกันที่จุดนัดพบ ป้ายรถประจำทาง หน้า รพ. ธนบุรี 2
เจ้าหน้าที่ประสานงานรับไปยังจุดที่ตั้งโครงการ บ้านหลังแรก ให้ คนไร้บ้าน
รู้จักโครงการแบ่งปันเพื่อคนไร้บ้าน
แบ่งงานทาสี และงานสนับสนุนการตกแต่งทาสี ลงมือปฏิบัติภารกิจ
12:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 ต่อภารกิจทาบ้าน
16:30 จบภารกิจอาสา แรกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาสา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานทาสีไม่ต้องใช้ทักษะ มีเจ้าหน้าที่ช่วยสอน แต่ท่านต้องอดทน ร้อน และเลอะบ้าง
– ให้ท่านเตรียมเสื้อเปลี่ยนหรือคลุมตอนทาสี
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะลุยภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ
– นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

– ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์ทาสี ค่ารถจาก รพ.ธนบุรี2 ไปกลับ โครงการคนไร้บ้านพุทธมณฑลสาย 2 คนละ 230 บาท ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้
โดยสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

Schedule
09.00 Meet up at the bus stop in front of The Thonburi 2 Hospital
Project staff will pick you up to homeless shelter center
Start volunteer work
12.00 Lunch together
13.00 Continue painting house
16.30 Finish volunteer work
– To support for painting color, painting brush and for your food 230 baht/person (You can request for Tax exemption receipt)

- สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาทาสีให้คนไร้บ้าน 20 มีค.” ชื่อ/สกุล .......... E-mail ....... เบอร์โทร ......... อาชีพ......

ค่าใช้จ่าย : ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์ทาสี ค่ารถจาก รพ.ธนบุรี2 ไปกลับ โครงการคนไร้บ้านพุทธมณฑลสาย 2 คนละ 230 บาท ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โดยสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2