ท่องทวาย กับ อาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Journey
ท่องไปเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า
อาสาอาเซียนเป็นโครงการอาสาเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปันในประเทศเพื่อบ้านอาเซียน เพื่อทำความรู้จัก เรียนรู้เพื่อนบ้าน พร้อมกับการทำอาสาร่วมกับพื้นที่ ซึ่งจะได้เรียนรู้มุมมองต่างๆของเพื่อนบ้านชาวอาเซียน เพื่อสร้างสังคมที่แบ่งปัน ความเข้าใจอันดี และนำไปสู่ภูมิภาคที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นสุข
กำหนดการ
วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2560
ออกเดินทางจากกรุงเทพ เข้าทางด่านบ้านพุน้ำร้อน
ไม่มีพาสพอร์ตไม่เป็นไรใช้บัตรประชาชนเพื่อทำใบผ่านแดนได้

ภายใต้โครงการ ASEAN Volunteer Journey – – Learning and Sharing Journey
ประสานงาน : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และ เสมสิกขาลัย (มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)
โทร : 095 9977724 Email : volunteerservice@gmail.com www.thaivolunteer.org

โอนสมทบค่าใช้จ่ายที่บัญชีกองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รัชดาภิเษก 2

กำหนดการท่องทวาย กับ อาสาอาเซียน

ศุกร์ 24 มี.ค. มื้ออาหาร
7:00 พบกันตรงเวลา ให้ท่านเตรียมมื้อเช้ามาเอง หรือแวะซื้อระหว่างทาง ดูแลตัวเอง
ออกเดินทางโดยรถตู้ไปด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
9:00
ถึงด่าน ทำบัตรผ่านแดน แล้วเดินทางมุ่งหน้าไปทวาย
ใช้บัตรประชาชนแทนพาสพอร์ตได้
ชมทิวทัศน์ ถนนเลียบแม่น้ำตะนาวศรีระหว่างทาง และแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ระหว่างทาง ทีมจัดให้
14:00
ถึงทวาย – สำรวจเมืองทวายพอสังเขปในวันแรก อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน
กิจกรรมวัฒนธรรม รู้จักและสักการะ วัดเก่า
18:00 อาหารเย็นที่ร้านท้องถิ่น ทีมจัดให้
19:00 เข้าโรงแรมที่พัก
เสาร์ 25 มี.ค.
6:00 กิจกรรมทางเลือก ออกจากที่พักไปตลาดสะพานปลา / ตลาดเช้ากันนาเซ หากท่านเลือกไปตลาด ท่านต้องหาอาหารเช้าทานเอง – ซึ่งในตลาดราคาไม่แพง
7:00 อาหารเช้าที่โรงแรม โรงแรม
8:30 ร่วมกิจกรรมอาสาแบ่งปันกับกลุ่มเยาวชนท้องถิ่น
12:00 อาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น ทีมจัดให้
13:00 เรียนรู้วิถีชนบท และวิถีเมืองทวาย /เรียนรู้บ้านเรือนและสถานที่สำคัญภายในตัวเมืองทวาย
วัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่น / และเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมครัวเรือน
ศิลปะวัดพระนอน (วัดชเวชาลยังดอมู)
วัดเจดีย์ใหญ่ในทวาย (วัดชเวต่องซา-พยาจี /วัดเจดีย์หลวง) ซึ่งสวยงามด้วยแสงไฟในตอนเย็น
19:00

พักผ่อนพร้อมเรียนรู้ชมวิถีเมืองทวายยามเย็น บรรยากาศร้านน้ำชา และร้านขนมพื้นบ้านแบบดั้งเดิม
อาหารเย็นในตลาด/ร้านอาหารท้องถิ่น ดูแลตัวเอง
**หมายเหตุ ไกด์อาสาท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรม
อาทิตย์ 26 มี.ค.
4:30

ทุกคนพร้อมออกเดินทางตลาดปลาริมทะเล ตินบาเส็ก ชมตลาดชายหาด วิถีชุมชนและประมงพื้นบ้านอันอุดมสมบูรณ์
เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน และเศรษฐกิจชุมชน – สำหรับคนไทยเป็นการเรียนรู้เปรียบเทียบเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
8:00 อาหารเช้าที่ร้านชาท้องถิ่น (มีโรตีหม้อ) ทีมจัดให้
10:30
หมู่บ้านประมงพื้นบ้านSan Hlan
/ อาสากับกลุ่มเด็กกำพร้าได้รับผลกระทบจากนากิส
12:00 อาหารเที่ยง ทีมจัดให้
14:30

คุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวทวาย ณ ชายหาดมอมะกัน พร้อมได้สัมผัสทะเลที่ยังคงสมบูรณ์พร้อมพักผ่อนหลังจากลุยมาทั้งวัน ชมทะเลยามเย็น
18:00 ลิ้มรสอาหารทะเลพม่า ณ หาดมอมะกัน ทีมจัดให้
จันทร์ 27 มี.ค.
7:00 อาหารเช้าที่โรงแรม โรงแรม
8:30

อาสาและร่วมทำบุญ วัดกะโลนท่า ชมหมู่บ้านชนบทกะโลนท่า นอกจากอาสาแล้วจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนที่มีมานาน สมบูรณ์ทั่งแหล่งแร่ธรรมชาติ สวนหมากที่ขึ้นชื่อและเป็นเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชน การตั้งบ้านเรือนกลมกลืนกับธรรมชาติ ซึ่งหมู่บ้านกำลังจะได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน และอาจไม่ได้เห็นหมู่บ้านที่สวยงามในอนาคต
12:00
อาหารกลางในชุมชน ที่วัดกะโลนท่า โดยกลุ่มแม่บ้านชุมชน และเยาวขน ทีมจัดให้
15:00
วิถีตลาดเก่า – ตลาดร้อยปี (เซจี) ซึ่งสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของเมืองทวาย และการพึ่งพาตนเอง
วัดเจดีย์ชินโมทิพญา

18:00 อาหารเย็น ดูแลตัวเอง
อังคาร 28 มี.ค.
7:00 อาหารที่โรงแรม โรงแรม
8:30 แวะร้านของฝาก
ออกเดินทางออกจากทวาย แวะรายทางตามแต่การบริหารเวลาของผู้เข้าร่วม
12:00 อาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น ทีมจัดให้
15:30 ถึงชายแดนไทย
ขึ้นรถกลับ กทม.
18:00 ถึง กทม.

** อาจมีสลับกิจกรรมหรือปรับเล็กน้อยตามกิจกรรมในพื้นที่จริง เช่น งานวัด กิจกรรมกับเยาวชน
** กรณีกิจกรรมกับพื้นที่ เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ มอบของ และร่วมทำกิจกรรมที่ใช้ทักษะทั่วไปได้ โดยกิจกรรมกับพื้นที่ทางทีมงานเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้ว

สมัครทาง volunteerservice@gmail.com แจ้งชื่อ...... อีเมล์...... โทร....... อาชีพ......

ค่าใช้จ่าย : สมทบค่าใช้จ่ายในภายใต้โครงการอาสาอาเซียน คนละ 13,850 บาท สำหรับท่านที่สมัครและจ่ายก่อน 20 กพ. สมทบคนละ 13,550 บาท รวมค่า เดินทาง อาหารตามมื้อระบุ ที่พัก และค่าดำเนินการด้านเอกสารเดินทาง ของแบ่งปันและอุปกรณ์กิจกรรมอาสา ***ลด 1,000 บาท สำหรับผู้เคยมาเป็นอาสากับเราแล้ว