กำหนดการ ธรรมเสวนา สุขภาพวิถีไท และอบรมสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00-17.15 น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

……………..………………………

 

13.00-13.30 น.           ลงทะเบียน บริเวณโถงชั้น 1

รายการช่วงนี้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด

13.30-15.15 น.           กิจกรรมอบรม : สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง (กิจกรรมเริ่มพร้อมกัน)

กลุ่มที่ 1 : การนวดตนเองเพื่อสุขภาพ แก้ปวดเมื่อย บ่า คอ ไหล่ (รับ 50 ท่าน                                                                              วิทยากร : อ.จำลอง พรมมินทร์, อ.สนิท วงษ์กะวัน,คุณสุดารัตน์ สุวรรณพงศ์
ครูนวดไทยจากมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

กลุ่มที่ 2 : การทำถุงหอมเพื่อสุขภาพ (รับ 30 ท่าน)
วิทยากรจากมูลนิธิสุขภาพไทย

15.15-15.30 น.           พัก

รายการช่วงนี้ เปิดทั่วไปไม่จำกัดจำนวน

15.30-16.30 น.           ธรรมเสวนา สุขภาพวิถีไท เรื่อง “ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ ?”
                                               โดย  พระไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

16.30-17.00 น.           ตอบข้อซักถาม
ดำเนินรายการโดย  นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  มูลนิธิสุขภาพไทย

17.00-17.15 น.            พระไพศาล วิสาโล  ให้พรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

17.15 น.                       ปิดการเสวนา

 

จัดโดย

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ),
สมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท, เครือข่ายพุทธิกา, มูลนิธิสุขภาพไทย,
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการอบรมการนวดตนเอง ควรสวมชุดที่ใส่สบาย ไม่ควรสวมกระโปรง

สมัครเข้ารับการอบรมฟรี ทางโทรศัพท์เท่านั้นที่     มูลนิธิสุขภาพไทย  0 2589 4243 , 0 2591 8092                                                                                                          ( จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. 

 

ค่าใช้จ่าย : 0