กิจกรรมนั่งรถไฟปลูกป่า 28 พฤษภาคม 2560
ณ ทางรถไฟสายมรณะ ( สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ถ้ำกระแซ ) อุทยานปราสาทเมืองสิงห์ และน้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม (สะสมงบที่เหลือจากการจัดทริป)
หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดทริปกิจกรรมอาสากึ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
06.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.00 น

– เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (รถแอร์)
10.20 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว
– รถบัสจะปล่อยลงสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อรอขึ้นรถไฟ แล้วรถบัสจะไปดักรอที่ถ้ำกระแซ
– ขึ้นรถไฟจากสถานีสะพานแควใหญ่ไปสถานีถ้ำกระแซ, รถไฟขบวนที่ 485 ออกจากสถานีสะพานแควใหญ่ 10.44 น
– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าสองข้างทาง ระหว่างการเดินทางบนรถไฟ ผ่านโค้งมรณะ เลียบไปตามแม่น้ำแคว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาทีถึงสถานีถ้ำกระแซ)
11.55 น (โดยประมาณ) ถึงสถานีถ้ำกระแซ ลงจากรถไฟ รถบัสจะมาจอดรอรับที่สถานีรถไฟถ้ำกระแซ
– ให้เวลาเยี่ยมชมถ้ำกระแซ และทางรถไฟสายมรณะ
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น กลับขึ้นรถบัส เดินทางไปอุทยานปราสาทเมืองสิงห์
– เยี่ยมชมอุทยานปราสาทเมืองสิงห์ 30 นาที
– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า
– ขึ้นรถ ออกเดินทางไปยังน้ำตกไทรโยคน้อย
14.50 น (โดยประมาณ) ถึงน้ำตกไทรโยคน้อย
– กิจกรรมเสริม เก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว
– หากเมล็ดพันธุ์เหลือให้เอาไปยิงปลูกป่า บริเวณเหนือน้ำตก
– สามารถเดิน 300 เมตร เข้าไปดูวังบาดาล (ต้นน้ำน้ำตกไทรโยคน้อย)
16.20 น ขึ้นรถ แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็น 20 นาที เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯประมาณ 19.10 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับสมัคร 50 คน
ค่าสมัครคนละ 560 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
(3) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น หนังสติ๊ก เมล็ดพันธุ์ไม้
(4) สตาฟและวิทยากร
(5) ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่
หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจชื่อ กรีน อีเว้นท์ หรือ Green Event หรือลิงค์  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ระบุชื่อกิจกรรม (นั่งรถไฟปลูกป่า) เพราะเรามีหลายงาน
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เพราะการรถไฟขอมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสาร โดยทางผู้จัดจะทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งให้ จนท.รถไฟตีตั๋วโดยสาร)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ผู้ที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1570129356345015  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบันGreen Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1570129356345015

ค่าใช้จ่าย : 560 บาท