กลุ่มจิตอาสาพุทธะ
ชวนทำดี…ที่ชุมแสง
โบกรถไฟ…ไปย้อนวันวานย่านชุมแสง

วันเสาร์-อาทิตย์ 22-23 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจากสถานีรถไปหัวลำโพงเช้าวันเสาร์ที่ 22 กลับถึงเย็นวันที่ 23 มิถุนายน 2562

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 550 บาท
(ค่าเดินทางไป-กลับ ค่าอาหาร 5 มื้อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบำรุงสถานที่ ฯลฯ)

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม-สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Line : pongneng89

ด่วนรับจำนวนจำกัด
รับสมัคร 12-16 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่าย : 550 บาท