รับยาและของใช้สำหรับผู้ป่วย ที่ท่านมีแล้วไม่ได้ใช้อีกต่อไป ส่งมอบให้เราไปต่อลมหายใจผู้อื่นได้

รวบรวยา ของใช้สำหรับผู้ป่วย ส่งที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่าย : 0