ขอเชิญร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้รักษาป่าธรรมชาติ

เพื่อสรรพชีวิตร่มเย็นเป็นสุข สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีในชุมชน
เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และทำดีถวายในหลวง
โดยมี

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูกัลยาณ์ กิจจานุกุล เจ้าคณะอำเภอภักดีชุมพล

ประธานฝ่ายฆราวาส นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอภักดีชุมพล

คณะสงฆ์
-สำนักสงฆ์ตามรอยพระพุทธบาทธุดงค์สถาน- พระอาจารย์เดชฤทธิ์ กตปุญโญ
-สำนักสงฆ์ผาน้ำซับ- พระอาจารย์มณี ฐิตวีโร
-สำนักปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์ (ชัยะ) เทพโลกอุดร- พระอาจารย์เศวตฉัตร (ชัยะ) มหายโส

หมายกำหนดการ :-
สถานที่จัดกิจกรรม :- สำนักปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์ (ชัยะ) เทพโลกอุดร
หมู่๑๑ บ้านนาเจริญ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

๒ เมษ ๒๕๕๙/ ๙:๐๐ น. เริ่มพิธีสงฆ์

*ผู้สนใจมาร่วมบวชต้นไม้ เรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ ได้ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๙:๐๐-๑๗:๐๐ น.

–ธรรมะกับธรรมชาติ สรรพสัตว์สุขสมบูรณ์–
ธรรมะ หล่อเลี้ยงเป็นที่พึ่งทางใจให้พบความสงบสุข
ธรรมชาติ หล่อเลี้ยงส่งเสริมการดำรงชีวิต

มีสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ลำธาร อุดมสมบูรณ์ ปราศจากภัยพิบัติ หรือจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นไม่มี มนุษย์จะได้ผลพลอยได้เป็นความสุขสบาย

ติดต่อ 080-118-9110

ค่าใช้จ่าย : 0