ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร บวชทะเล บ้านท้องตมใหญ่ 
โครงการ อาสาพัฒนาชุมชนและทรัพยากรทางทะเล
วันที่เสาร์ที่ ๖ ต.ค. – วันอาทิตย์ที่ ๗ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๕ ต.ค. เวลา ๒๑.๐๐ )
[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.วัดท้องตมใหญ่ กางเต็นท์นอนที่ศาลาวัด  ( มีเต็นท์ให้ยืมฟรี )
๓.ท่าเรือ ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านท้องตมใหญ่ บวชทะเล
๔.ทำซั้งเชือก บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่
๕.ชายหาดลกกำ ,เกาะมัดหวาย ( ดำน้ำดูประการัง )
๖.จุดชมวิวเขาถ่าน


[ ความตั้งใจ ] 

๑.ร่วมพิธีบวชทะเล ทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อไป
๑.๒ ซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวประการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น
๒.ดำน้ำsnorkeling ศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ใต้ทะเล
๓.ดำน้ำลึก scuba ทำความสะอาดบ้านปลา ผูกซั้งเชือก สำรวจแนวบ้านปลา
๔.สร้างพื้นที่สังคมจิตอาสา (เปิดโลกจิตอาสา) เพื่อการเรียนรู้ในความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (มาช่วยเขาเพื่อให้ความดีที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา )
๔.ทำความดีตามรอยธรรมราชา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล


รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ท่าน  เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ 


ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ ๑ ทีมค่ายอนุรักษ์ รับ 40 คน 

-ค่ากิจกรรม 690 กรณีนอนที่วัดกางเต็นท์นอน

-ค่ากิจกรรม 1,780 บาท กรณีเลือกพักโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 6 มื้อ

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๒.ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการทำกิจกรรม
๓.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
๔. ค่าที่พักและอาหาร กรณีนอนโฮมสเตย์ชุมชน

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเองในวันกิจกรรม

๑.ค่าเหมาเรือ ดำน้ำดูประการัง เกาะมัดหวายใหญ่ชุมพร  พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น คนละ 200 บาท (รับผิดชอบตัวเองจ่ายวันลงทะเบียน)
๒.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ ดูแลตัวเอง (ร้านค้าชุมชน) กรณีนอนวัด
๓.ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ บริจาคให้วัดตามกำลังศรัทธา กรณีนอนที่วัด
กรณีผุ้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ๕๐ คน  ขอเปลี่ยนเป็นรถตู้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะหารเฉลี่ยกัน


กลุ่ม ๒ ทีม SCUBA (นักดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ ) รับ 10 คน

-ค่ากิจกรรม 1400+690 = 2090 บาท กรณีนอนวัด
-ค่ากิจกรรม 
1400+690+1090 = 3,180 บาท กรณีนอนโฮมสเตย์ชุมชนพร้อมอาหาร6มื้อ

ชี้แจงค่าใช้จ่าย

๑.ค่าที่พัก โฮมสเตย์พร้อมอาหาร 6 มื้อ 1090 บาท  (กรณีนอนพักที่วัดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้)
๒.ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเรือ ค่าแท็งค์ดำน้ำ คิดราคาเหมารวม ไดร์ฟละ 350 บาท 4ไดร์ฟ 2 วัน 1400 บาท
๓.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๔.ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการทำกิจกรรม
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

เงื่อนไขการรับสมัครในกลุ่ม ๒ นี้
๑. มีใบอนุญาติดำน้ำ ระดับone star หรือ(open Water Diver) ขึ้นไป
๒.ผ่านหลักสูตรอบรม การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน บ้านท้องตมใหญ่
หรือเคย ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับชุมชนบ้านท้องตมใหญ่มาแล้ว
กรณีผุ้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ๕๐ คน  ขอเปลี่ยนเป็นรถตู้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะหารเฉลี่ยกัน


Image result for ลงทะเบียน
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRw_ZaPlrAj2qm0P4l3icdFDRX9S89mpTh67UzbQfrPTri_A/viewform?usp=send_form

……………………………………………………………

[ กำหนดการ ] 
คืนวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา 20.00 น. – 21.00 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา 21.00 น. รถบัสออกจากจุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า
เวลา 21.30 น.จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล ) จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น หากรถบัสมาล่าช้าเนื่องจากรถติดให้รอก่อนนะครับ

(โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)

วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา 04.30 น. – เวลา 06. 00 น.

๑. พักรถ ทำภาระกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดลงทะเลให้เรียบร้อย
๒.รับประทานอาหารเช้า และสั่งมื้อเที่ยงใส่กล่องไปทานด้วย
(นักอนุรักษ์ทุกคน งดใช้กล่องโฟมลดใช้ถุงพลาสติก ให้เตรียมกล่องพลาสติกใส่ข้าว และถุงผ้ามาใส่ของด้วย )
เป็นการรณรงณ์ลดขยะในทะเล และลดขยะในชุมชน

เวลา 06.00 น. – เวลา 08. 00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี่ จ.ชุมพร

เวลา 08.00 น. – เวลา 12. 00 น.
กิจกรรม บวชทะเล สงวนพันธ์สัตว์ และโยน EM บอล
ในพื้นที่อนุรักษ์บ้านปลา บริเวณท่าเรือ บ้านท้องตมใหญ่

เวลา 12.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ข้าวห่อที่เตรียมมา หลังบ้านลุงน้อย โฮมสเตย์
เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ทำซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวประการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น

เวลา 15.30 น. – 18.30 เดินทางไปชมวิว ณ จุดชมวิวเขาถ่านและศาลกรมหลวงชุมพร พักผ่อน เล่นน้ำทะเล หาดทรายรี
ถ่ายรูปชมวิว ตามอัธยาศัย (อาบน้ำ หาข้าวกินร้านค้าชุมชน ให้เรียบร้อย) รับผิดชอบตัวเอง

เวลา 18.30 น. – 19.30 น. กลับที่พัก วัดท้องตมใหญ่
กางเต็นท์ จัดเตรียมที่พัก
เวลา 19.30 น. – 20.30 น. พูดคุย สรุปกิจกรรมร่วมกัน
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา 05.00 น. – 06.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว  เก็บเต็นท์นอนและสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา 06.00 น. – 07.30 น. ออกเดินทางไปยังตลาดเช้า หน้าสถานีรถไฟสวี่ ทานอาหารเช้าและเตรียมเสบียงอาหาร ขนม ไปทานบนชายหาดลกกำ
เวลา 07.30 น. – 08.30 น.เดินทางมาเตรียมขึ้นเรือไป ดำน้ำดูประการัง และเปลี่ยนชุดลงทะเล ที่บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์
เวลา 08.30 น. – 14.30 น. ลงเรือออกทะเล ไปดำน้ำดูประการังเกาะมัดหวายใหญ่ และ พักผ่อนเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดลกกำ
เวลา 14.30 น. – 17.00 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.00 น.- 03.30 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ 
ในส่วน กลุ่ม ๒ ทีม SCUBA (นักดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ )
จะแจ้งกำหนดการและภาระกิจการดำน้ำทั้งสองวัน ในที่ประชุมช่วงเช้า วันเสาร์ ๖ ต.ค.อีกที

Image result for ??š??‰?????™??—??‰?????‡??•?????ƒ???????ˆ

Related image

Image result for ??š??‰?????™??—??‰?????‡??•?????ƒ???????ˆ

Image result for ????????‡??™??‰????????‚???????????€??•?????Œ

Related image

Image result for ??—??‰?????‡??•?????ƒ???????ˆ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

Related image

เกาะมัดหวายใหญ่

ซั้งเชือก

Related image

ทำบ้านปลา

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 690