“บุญอาสามาฆะบูชาสร้างบ่อน้ำ ศูนย์เด็กปาเกอญอ”

Volunteer to Build water well for Karen Children Center

20-22 ก.พ. 2559

Feb. 21-22, 2016

ศูนย์เด็กและเยาวชนปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง/ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

At Karen Community, Petchburi

 

          เนื่องในวันมาฆะบูชา เราชวนท่านทำบุญด้วยจิตอาสาสร้างบ่อน้ำ ให้ศูนย์เด็กและเยาวชน ปาเกอญอ เนื่องจากช่วงหน้าแล้งชุมชนและศูนย์จะขาดน้ำเพิ่ออุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะที่ศูนย์เด็กฯ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนพักอยู่หลายคน ทำให้เกิดความเดือดร้อน เราจึงอาสาชวนท่านไปร่วมสร้างบ่อน้ำในวาระ เข้างานบุญมาฆะบูชานี้ เพื่อสร้างบุญที่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง …หมายเหตุ… เด็กๆและเยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลจำเป็นต้องมาอาศัยอยู่ประจำในศูนย์ช่วงเปิดเทอมเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งเด็กและเยาวชนทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ยากจน         

อาสาท่านใดสนใจเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเรา หรือจะร่วมสมทบค่าท่อทำบ่อน้ำ ค่าเทปูนพื้นบ่อ ค่าเครืองสูบน้ำ หรือร่วมสมทบทุนข้าวสารกับเราได้ตามรายรายละเอียดตามข้างล่าง **สำหรับข้าวสารอาหารแห้งหากท่านสมทบเป็นของนำส่งที่มูลนิธิฯตามที่อยู่ข้างล่าง โดยประสานเราล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ของบางอย่างซ้ำกันเกินไป

 

กำหนดการ

วันที่ 20 กพ 2559

 

07:30           พบกันที่ตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)ชั้น ๒

                   ออกเดินทางด้วยรถตู้ เพื่อรักษาเวลากรุณารับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย                             หรือเตรียมมาทานบนรถ

12:00           รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทางเข้าหมู่บ้าน ตามอัธยาศรัย

14:00           เดินทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องกะเหรี่ยงปาเกอญอ ห้วยสัตว์ใหญ่ มอบของโรงเรียน                ตชด.  

16:30                    พักผ่อน

17:30           แบ่งกลุ่มช่วยเตรียมพื้นที่พัก และทำอาหารเย็น  อาบน้ำ

19:00           รับประทานอาหารเย็น

20:00           แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

21:00           พักผ่อน

 

วันที่ 21 กพ 2559

……..           อาบน้ำทำธุระส่วนตัว ช่วยทำอาหารเช้า      

07:30           รับประทานอาหารเช้า

08:30           แบ่งงานสร้างบ่อน้ำร่วมกับชุมชน และแบ่งกลุ่มงานสนับสนุน อาทิ ทำอาหาร                            เครื่องดื่ม อำนวยความสะดวกแกทีมสร้างบ่อบ้ำ

12:00           รับประทานอาหารเที่ยง

13:00           ลุยงานสร้างบ่อน้ำต่อ

16:30           พักผ่อน

17:30           ร่วมทำอาหารกับเยาวชน และ/หรือกิจกรรมอื่นในศูนย์

19:00           อาหารเย็นและกิจกรรมร่วมกันกับเยาวชนในศูนย์

21:00           พักผ่อนตามอัธยาศรัย

 

วันที่ 22 กพ 2559

……..           อาบน้ำทำธุระส่วนตัว ช่วยทำอาหารเช้า      

07:30           รับประทานอาหารเช้า

08:30           เก็บรายละเอียดงานค้าง และสรุปงาน 

10:00           เดินทางไปชมเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมงานบุญวัดแก่งกระจาน และแวะชมศูนย์                            บ้านดิน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เรือนจำเขากลิ้ง

12:00           อาหารเที่ยงตามอัธยาศรัย

15:00           เดินทางกลับ 

 

 

 

Volunteers to build water well for Karen children center and community study in Kaengkrachan district, Petchburi province

 

Schedule

20 Feb . 2016

 

07:30           Meet up at TVS Building close to Summer Mansion (for asking Thai ตึกมูลนิธิอาสาสมัคร )

                   Travel to Petchburi by van, please prepare your own breakfast

12:00           Lunch

                   Visit to Karen village to observe Karen’s way of living   

16:30                    Take rest

17:30           Separate into group, prepare dinner with youths, prepare sleeping area.

19:00           Dinner

20:00           Exchange learning with community member

21:00           Rest, bed time

 

21 Feb . 2016

……..          

07:30           Breakfast

08:30           Building water well with villagers

12:00           Lunch

13:00           Continue building water well

16:30           Take rest

17:30           prepare dinner and do activity with youths

19:00           Dinner and exchange learning with youths

21:00           Rest, bed time

 

22 Feb . 2016

……..                    

07:30           Breakfast

08:30           Finish detail of building well   

10:00           leave the village, visit to Kaeng krachan temple closed to Kangkrachan dam, visit to Kaokling Mud house and sufficient economy learning center  

15:00           Leave for Bangkok 

รับจำนวน     30 คน

การเข้าร่วม

เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม

เตรียมถุงนอน อุปกรณ์อาบน้ำ ขวดน้ำไว้เติม หมวก ร่ม รองเท้าแตะที่เปียกน้ำได้ และกางเกง ผ้าถุง ที่สามารถถกขากางเกงเหนือเข่าได้ เพื่อข้ามห้วยที่มีน้ำเข้าหมู่บ้าน ยาส่วนตัว(กรณีมีโรคประจำตัว) โดยเราจัดร่วมยาสามัญไว้ให้แล้ว

 

ถามตัวเองก่อนว่ามีข้อจำกัดหรือไม่ พร้อมลุยหรือเปล่า  กินอยู่ง่าย พร้อมที่จะเรียนรู้ อดทนต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆได้ และช่วยเหลืองานในหลายสถานการณ์ และเตรียมสติ รู้ตัวทั่วพร้อม

สมทบค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

  • ท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้
  • ช่วยสมทบกิจกรรมคนละ 1,650 บาท เป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร 4 มื้อ ที่พัก และเบ็ดเตล็ด และมอบสมทบเป็นค่าอุปกรณ์สร้างบ่อน้ำ ข้าวสารให้ศูนย์ โดยโอนสมทบที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2 ภายในวัน ที่เราแจ้งเมื่อเราตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว  
  • หากท่าน เพื่อนฝูงหรือครอบครัวต้องการสมทบเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ กรุณาแจ้งการสบทบกลับที่ volunteerservice@gmail.com  หรือโทร. 095-9977724  เนื่องจากเป็นบัญชีรวมกิจกรรมอาสา เราจะเบิกเฉพาะส่วนที่ท่านแจ้งกลับเท่านั้น และเพื่อออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี

 

ประสานงาน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

โทร.             095 9977724 (ระหว่าง 9:00-18:00น.)

E-mail          volunteerservice@gmail.com

Website        www.thaivolunteer.org

 

การเดินทางไปมูลนิธิฯ  ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14  สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)  /  มาทางรถเมล์ (สาย 136  137  172  179  185  206  514   73ก  517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน  หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น  ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี เสียค่าจอดเหมาจ่าย 50 บาท

How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT…  Huay Kwang station, Exit gate 1. Walk through the Honda Service Center, till you see U Mansion on the right hand, walk onward for approximately 50 meters from the Mansion then you see Summer Mansion 3 on your right hand, turn right and walk thru the street to the Mansion… TVS is opposite The Summer Mansion 1    

By bus… (No. 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off  Soi Ratchadaphisek 14 bus stop opposite the Gunnatee School, walk into  Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight and turn left in front of U Mansion , walking onward for approximately 50 meters …………

If you don’t want to walk, you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell them you will go to Mu-la-ni-thi or  to Summer Mansion, fee about 15 baht 

 * drive yourself Parking is in front of TVS building. There is no fee, but there is few parking. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, and you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.

 

 

สมัครโดย ระบุกิจกรรม “สร้างบ่อน้ำปาเกอญอ” แจ้งชื่อ/สกุล....... ชื่อเล่น ....... อาชีพ ....... โทร. .......... อีเมล์ ..........

ค่าใช้จ่าย : 1650