ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง 18 มิย
Plantation and gardening volunteer, Pechkasem Rd.,Soi 3 Bkk, June 18
ณ สวน “เกษมศานต์” เพชรเกษม ซ. 3

เมื่อเอ่ยถึงเมืองมักจะนึกถึงภาพป่าคอนกรีตมีแต่ถนน ตึกรามบ้านช่อง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ แทบจะไม่มีใครนึกถึงความชุ่มชื่นหรือพื้นที่สีเขียวชะอุ่ม ส่วนพื้นที่ ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ ก็มักจะเห็นเป็นพื้นที่ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือเป็นที่ ที่คนแอบเอาขยะไปทิ้งไว้ให้รกหูรกตาเข้าไปอีก ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯจึงได้ประสานทำโครงการนำพื้นที่ทิ้งร้างไว้มาใช้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้โครงการชื่อ “สวนเกษมศานต์” โดยปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนน้อยกลางเมืองปลูกต้นไม้ทั้งกินได้ ไม้สวยงาม ไม้ใช้สอย สมุนไพร และให้เป็นที่เพาะกล้าผัก ผลไม้ กล้าไม้ประดับ สมุนไพร ไม้ใช้สอย เป็นต้น เพื่อ
• ส่งเสริมการใช้พื้นที่ทิ้งร้างในเมืองให้เกิดประโยชน์ และเป็นที่ปลอดภัย
• ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
• นำผลผลิตไปประกอบอาหารให้คนไร้บ้านหรือคนยากไร้
• นำต้นกล้าไปปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงานหรือสถานที่เพื่อสาธารณะประโยชน์
• นำผัก กล้าไม้ที่ได้ไปส่งเสริมให้ชุมชนคนจนเมืองได้ปลูกผัก ไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่าย และผักไร้สาร รวมทั้งเพื่อปรับภูมิทัศน์ชุมชน
มูลนิธิฯจะจัดกิจกรรมหมุนเวียนกันไปทุกเดือน อาทิ เพาะกล้า กรอกดินกล้าไม้ ทำแปลงผัก ทำสวนสมุนไพร ตกแต่งสวน ทำปุ๋ย ถางป่า ดายหญ้า ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงพื้นที่ สร้างเรือนเพาะชำ เป็นต้น โดยทั้งสวนจะส่งเสริมให้อาสาสมัครมาร่วมลงมือลงแรง ลงขันกันทำ

กำหนดการ
09:30 – 10:00 ลงทะเบียน
10:00 – 12:00 ลงมืออาสา แบ่งกลุ่มงานปรับพื้นที่ และงานเพาะต้นไม้
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 – 16:00 ต่อกิจกรรม จนจบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จและเรียบร้อย และอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จตามเวลา ไม่รับอาสาที่มาได้ครึ่งเวลาหรือไม่สามารถอยู่จนจบกิจกรรมเพราะทำให้การทำกิจกรรมติดขัดได้
– ให้ท่านเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำดื่มไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย ควรสวมกางเกงขายาวป้องกันการระคายหรือแพ้
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้
สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

Schedule
09:30-10:00 Registration Get to know each other, gardening activity.
12:00 Lunch (provided)
13:00 – 16:00 Continue volunteer ativity.
– To support volunteer activity you need to support 250 baht for food & drink and for activity equipment **You can request for Tax exemption receipt from Thai Volunteer Service Foundation

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน)
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

การเดินทางไป
ห่างจากปาก ซอยเพชรเกษม 3 ราว 250 เมตร เดิน หรือขับรถไปได้มีที่จอดรถ จากปากซอยเดินไป ให้เดินผ่านแยกขวามือไม่ต้องเลี้ยวเข้า เดินตรงไปจนสุดทางแล้วให้เลี้ยวขวาตรงไปเจอ 3 แยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปจนเจอสามแยกอีกครั้ง ให้เลี้ยวขวา เจอสวนด้านซ้ายมือถัดจากบ้านไม้สองชั้น โดยฝั่งตรงข้ามเป็นที่ให้จอดรถได้
ซอยเพชรเกษม 3 ห่างจาก BTS บางหว้าราว 3-4 กม.

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม - รับจำนวน 35 คน สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “ปรับปรุงพื้นที่ป่า เพาะกล้าไม้ ในกรุง 18 มิย” ชื่อ/สกุล ..... อาชีพ.... E-mail ..... เบอร์โทร.... (ไม่รับสมัครทางโทร)

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรมและอาหารและเครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม คนละ 250 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป็นชื่อสำรอง หากมีคนโอนเต็มก่อนท่านก็จะเสียสิทธิ์ ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com