ปรับปรุงสวนหย่อมชุมชน” สร้างที่นั่งรอบสวนหย่อม 27 มี.ค.
Volunteer to renovate community garden for urban-poor in Thailand
อาทิตย์ 27 มีค 59 / Feb.27,2016
ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม. Poonsap Community, Bkk

เราจะแปลงพื้นที่รกร้างนี้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรเพื่อชุมชน ชุมชนพูนทรัพย์ เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน ย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีประมาณ 210 ครัวเรือน
แม้จะได้บ้านอาศัยเป็นหลักแหล่งแล้ว และมีพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเอื้ออำนวยต่อเด็ก เยาวชน ครอบครับ ผู้สูงอายุ แต่พื้นที่ที่จะใช้อำนวยความสะดวกยังไม่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ได้ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณภาครัฐ อีกทั้งการดูแลโดยลำพังโดยชุมชนก็ไม่เพียงพอ จึงยังต้องการการสนับสนุนจากภายนอกในการปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง
ในการนี้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ประสานการจัดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สวนย่อมข้างศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรสำหรับเด็กในการใช้พื้นที่ระหว่างวันเปิดเรียน ให้เป็นพื้นที่พักผ่อน ทำกิจกรรมร่วมกันของคนและครอบครัวในชุมชน โดยพิจารณาสร้างที่นั่งถาวรคอนกรีตรอบสวน

กำหนดการ
27 มีนาคม 2559

09:00 พบกันที่ศูนย์หน้าศูนย์เด็กในชุมชน (รายละเอียดการเดินทางด้านล่าง) ลงทะเบียน
09:30 รู้จักชุมชน แบ่งภารกิจ กิจกรรมอาสา
12:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 (ต่อ) ภารกิจอาสา
16:30 สรุปกิจกรรม
17:00 เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานอาสาสร้างที่นั่งคอนกรีต เป็นงานไม่ต้องใช้ทักษะ มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน ร้อน ออกแรง และเลอะบ้าง
– ให้ท่านเตรียมขวดน้ำเติมส่วนตัว หมวก ถุงมือผ้า และรองเท้าที่เดินในสนามใด้สะดวก อาจนำเสื้อไปเปลี่ยนเผื่อเปื้อนปูน
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะลุยภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ
– นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรม และอาหารเที่ยง คนละ 230 บาท
***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ สมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

Volunteer to renovate community garden for urban-poor in Thailand
At Poonsap Urban-poor community, Bangkok
Shedule
09.00 Arrival to Poonsap community
09:30 Start volunteer activity to renovate community garden
12:00 Lunch
13:00 Continue volunteer activity
16:30-17:00 Finish volunteer work, sharing volunteer experience with community member and volunteers
Community Location Soi Permsin 18, Saimai, Bkk

ที่ตั้งชุมชน ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม. เดินทางโดนรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล ขึ้นที่ได้รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน หน้าเสถียรธรรมสถาน หรือในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 มาทางสะพานใหม่ ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงที่ ซ.เพิ่มสิน 18 เดินเข้าไปในซอยราว 30 เมตร เลียวขวาแล้วจะเจอจุดทำสวนหย่อม

- สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาปรับปรุงสวนหย่อม 27 มีค.” ชื่อ/สกุล .......... E-mail ....... เบอร์โทร ......... อาชีพ......

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรม และอาหารเที่ยง คนละ 230 บาท ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ สมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2