ช่วงวันทำงาน

เสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560

09:00 – 11:30 น. ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ปลาบีบได้ และยางยืดลูกโซ่ 2         

11:31 – 12:00 น ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน อย่างมีความสุข

 

ส่วนยางยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

ความเป็นมากลุ่ม ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

          ยางยืดเปลี่ยนชีวิต เป็นกลุ่มอาสาอิสระที่ไม่ได้รับเงินทุน เงินบริจาค รวมถึงสิ่งของบริจาคใดๆ กลุ่มดำเนินกิจกรรมทุกเดือนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กทม. เดือนละ 1 ครั้ง และแจกยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์เฉลี่ย 200 ชิ้น /เดือน ให้กับบุคคลเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เงินทุนขับเคลื่อนจากแหล่งที่มาดังนี้ 1) รายได้จากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดจำหน่ายหน้างานกิจกรรม

2) เงินค่าตอบแทนวิทยากรจากการเชิญไปจัดกิจกรรม CSR ในหน่วยงานต่างๆ 3) เงินเดือนของผู้จัดกิจกรรม  

 

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

          จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเมื่อคราวประสบอุทกภัยปลายปี 2554 เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำงานอาสา “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากการเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฎว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 5 ประเภท  47 รูปแบบ  

          การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมายกล่าวไม่หมด รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไป  11,503 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำง่าย ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมครั้งที่ 34 เป็นกิจกรรมทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ ที่เป็นอุปกรณ์มือบีบ โดยได้รับโจทย์ปัญหาจากพี่นุ้งนิ้ง โรงบ่มอารมณ์สุข เมื่อ 21 ตค. 2559 ได้แก่ การบีบลูกบีบระหว่างการบริจาคเลือด ที่ต้องใช้งานบ่อยครั้ง ใช้ซ้ำ อาจจะดูไม่ค่อยสะอาด ผ่านมาเนิ่นนานงานเยอะเพิ่งจะมาลุยคิดเมื่อมีนาคม – พฤษภาคม จนได้ต้นแบบล่าสุดนี้ ได้ทดลองใช้เอง และบริจาคบ้างแล้วจำนวนหนึ่ง และคิดว่าน่าจะลองทำไปบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้ประดิษฐ์ทดลองไปใช้บริจาคเลือดเอง และผู้บริจาคเลือดคนอื่นๆ ผลตอบรับถือว่าดีมากๆ ดีกว่าแบบเดิมๆ และรวมถึงได้นำไปให้ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไต และต้องกลับบ้านมาบริหารมือ และเส้นเลือดด้วยการออกกำลังมือ ได้รับคำชมมาว่าดีมาก เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมาก ทำให้ผู้จัดงานอยากจะขอเชิญชวนอาสาสมัครมาทำสิ่งประดิษฐ์แนวทดลองเพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาลต่างๆ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ทำบุญด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย

2) ได้เรียนรู้ เทคนิคการทำสิ่งประดิษฐ์ ยางยืด

3) ได้เพื่อนอาสาใหม่ที่มีแนวคิดทำความดี

4) ได้ใช้เวลาว่าง 3 ชม. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง

5) ได้มาทดลองเล่น ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์  47 แบบ ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนในโลก

โทร.มาที่เบอร์ 0819298454 ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา 

ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการเป็นอาสาสมัคร

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อการเรียน ผลการเรียนตกต่ำ

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่องาน การงานพัง เสียหาย ความก้าวหน้าไม่มี

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ครอบครัวล้มเหลว แตกแยก

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อสังคม สังคมเสื่อมถอย

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่องานอาสา งานอาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

(เขียนเพราะว่าสมัครแล้วโดดไม่มางานกัน 20-30%)

ค่าใช้จ่าย : 0