– จุดประสงค์ –
เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ
โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10
ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

– ช่วงเวลาทำกิจกรรม –
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 06:30 – 20.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

– การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม –
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
4. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย อาทิ สบู่ ยาสระผม
5. ยารักษาโรคประจำตัว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)

ค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง/ไม่มีประกันการเดินทาง)

สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม
2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

รายละเอียดการเดินทาง

นัดพบกัน ณ ปั้ม ปตท.สนามเป้า ตามกำหนดการต่อไปนี้

07.30 – 08.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)

08.00 – 10.00 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม

10.00 – 10.30 ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา

10.30 – 11.00 กิจกรรม “ระดมความคิด เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และส่งต่อ”

11.00 – 12.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

12.00 – 14.00 รับความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนในเชิงระบบนิเวศน์ พร้อมลงมือปฎิบัติการจริงภาคบ่าย
กับกิจกรรมสร้างป่าอาสามาลุยเลน

14.00 – 15.00 เสร็จสิ้นภารกิจสร้างป่าอาสามาลุยเลน ทำความสะอาดร่างกาย
พร้อมรอยยิ้มหัวใจและความสุข

15.00 – 15.30 สรุปกิจกรรม ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน

15.30 – 16.00 ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

16.00 – 18.30 เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า

18.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

1. หลี 087-264-6240
2. เน 087-677-6733
3. เคนิด 096-991-5500

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 590