โครงการ : ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.4
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

– จุดประสงค์ –
เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

– ช่วงเวลาทำกิจกรรม –
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

– ค่าใช้จ่าย –
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท (เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

– สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย-
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม (เฉพาะไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

– การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม –
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
4. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม
5. ยารักษาโรคประจำตัว

– กำหนดการ “เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.4 ” –
06.30 – 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 09.00 ​เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
09.00 – 09.30 ​ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา
09.30 – 10.00 ​รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญป่าเลน จากผู้ใหญ่แดง
10.00 – 12.00 ​ลงปลูกกล้าไม้ กับกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”
12.00 – 13.00 ​ทำความสะอาดร่างกาย และพักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 13.30 สรุปกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”
13.30 – 14.00 ​ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
14.00 – 15.30 ไหว้พระขอพรหลวงพ่อนิลมณี ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
15.30 – 18.00 ​เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า
18.00 – 20.00 ​เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 590