ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
ตอน ปลูกประการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร ชลบุรี
วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????
[สถานที่] แสมสาร จ.ชลบุรี 
๑.ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร
๒.ชายหาดทะเลแสมสาร หาดวิหารหลวงพ่อดำ  ( ดำน้ำชมระบบนิเวศแนวประการัง )
๓.วิหารหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์ วัดช่องแสมสาร
๔.ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
๕.เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ


[ ความตั้งใจ ]
๑.เรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ด้วยการปลูกประการัง
๒. สร้างเครื่อข่ายนักอนุรักษ์เพื่อการ อนุรักษ์และพัฒนา
ชายฝั่งและทะเลไทย
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนารและใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง


[ ค่าใช้จ่าย ] เดินทางไปกับรถบัสปรับอากาศ ขึ้นที่ สนามเป้า 750 บาท
โดยแจกแจงดังนี
๑.สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
๒.สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ
๓.สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.ค่าบำรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
๕.วัสดุอุปกรณ์ปลูกปะการัง
๖.ค่าเรือ
๗.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ดำน้ำตื้น (Snorkelling)
๘.ค่าวิทยากรศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้ สอนการดำน้ำเบื้องต้นดูแลความปลอดภัยขณะดำน้ำ
๙.ค่าทำใบเกียรติบัตร จากทางศูนย์ฯ

อาสาที่ต้องการเดินทางมาเอง ขณะนี้ได้จำนวนครบแล้ว 


มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 


Related image

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrZLQQbWlkp3-0H6-Unrtcj-NI-aaIM_UcUBBFFHhTIwtQg/viewform?usp=sf_link


[ กำหนดการ ] 
วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา 06.00 น.- 06.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) 06.30 น. ล้อหมุน ( มาสายตกรถเพื่อส่วนรวมนะครับ)
เวลา 06.30 น. – 10.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

(ระหว่างเดินทางจะพักรับประทานอาหารเช้าและเปลี่ยนชุดพร้อมลงทะเลปลูกปะการัง )

เวลา 10.30 น. – 11.30น. ฟังบรรยายเรื่องชีวะวิทยาแนวประการัง ปัญหาผลกระทบและการฟื้นฟูปะการังสอนการใช้อุปกรณ์ การดำผิวน้ำเบื้องต้น
เวลา 11.30 น. – 12.00น. กิจกรรมปลูกประการังบนท่อPVC โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำศูนย์
เวลา 12.00 น. – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เดินทางไปยังชายหาด หลวงพ่อดำ(ระหว่างทางลงเก็บขยะรอบบริเวณท่าเรือและชายหาด)ลงเรือไปยังแปลงปลูกประการัง และดำน้ำศึกษาระบบนิเวศแนวประการัง ชมตงามสำเร็จในการฟื้นฟูตามแนวแปลงสาธิต
เวลา 14.30 – 15.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
เวลา 15.30 – 17.30 น. ออกเดินทางไปยัง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ
วลา 17.30 – 20.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

 

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 750