กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ วันสิ่งแวดล้อมโลก
4 มิถุนายน 2560 (จัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน)
ณ บางปู จ.สมุทรปราการ

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่เกิดจากการรวมตัวกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ
เนื่องจากวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนปี 2560 นี้ตรงกับวันจันทร์ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจึงจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ตรงกับวันหยุดเรียนและวันหยุดทำงานของคนส่วนใหญ่ โดยจะมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะที่บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นการแสดงพลังปลุกกระแสรณรงค์สังคม

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
08.00 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ (ดูแผนที่ได้ในโพสของห้องกิจกรรม) รถออก 08.30 น


– เดินทางโดยรถบัสแอร์ (เพราะอากาศร้อน)
09.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
– กล่าวต้อนรับ แนะนำตัว รับฟังการบรรยายและฟังคำชี้แจง
– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนด้วยต้นโกงกางและต้นแสม
– เก็บขยะในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
– เสร็จภารกิจ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (จะนำรูปภาพไปใช้ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 มิถุนายน) อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
12.00 น พักเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น ออกเดินทางต่อไปยังสถานตากอากาศบางปู
– เก็บขยะบริเวณโดยรอบสถานตากอากาศ (จุดชมวิวและดูนก)
14.00 น ออกเดินทางต่อ พาไปแวะทำบุญไหว้พระที่วัดอโศการาม (หากกิจกรรมเสร็จเร็วกว่ากำหนดอาจพิจารณาเพิ่มจุดแวะ เช่น เมืองโบราณ หรือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นต้น)
15.00 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ 16.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

รับอาสาสมัคร แบ่งออกเป็นสองประเภท

1. ผู้ที่เดินทางไปกับรถบัสของทางคณะ รับจำนวนจำกัด 50 คน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 250 บาท พบกันที่ ปตท.สนามเป้า 08.00 น

2. ผู้ที่เดินทางไปเองโดยรถส่วนตัว รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 20 คน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท พบกันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู 09.30 น

ค่าสมัครนี้รวมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์แล้ว

(ทุนสนับสนุนจากการจัดทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในนาม กรีน อีเว้นท์ ของประธานชมรม สมทบเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทางเซอร์เวย์ติดต่อประสานงาน ค่าของเตรียมงาน ค่าโฆษณาโปรโมทงาน ค่าบำรุงสถานที่ เป็นต้น)

* สิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียมไปด้วย ได้แก่
– เสื้อผ้าเปลี่ยน 1 ชุด (ปีนี้แต่งกายฟรีสไตล์ งดบังคับใช้เสื้อเขียวชมรม)
– ถุงเท้า (ถ้าใครลงเท้าเปล่าได้จะไม่เอาไปก็ได้)
– ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เช่น หมวก ครีมกันแดด เป็นต้น ตามความสะดวกของแต่ละคน

*** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร ***

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อwww.facebook.com/EPV.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ) เนื่องจากเรามีหลายงาน
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ผู้ที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันการสมัครภายใน 1-2 วัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1838913493035251  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

 

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1838913493035251

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 250 บาท