กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ วันคุ้มครองโลก 
22 เมษายน 2561    ณ บางปู จ.สมุทรปราการ

       อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่เกิดจากการรวมตัวกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ 
เนื่องจากวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2561 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจึงจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะที่บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นการแสดงพลังปลุกกระแสรณรงค์สังคม

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561
07.30 น ขึ้นรถบัส(รถบัสแอร์)ที่ ปตท.สนามเป้า ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ (ดูแผนที่ได้ในโพสของห้องกิจกรรม) รถออก 08.00 น
09.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
– กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนด้วยต้นโกงกางและต้นแสม
– ล้างมือล้างเท้า ล้างแข้งล้างขา ปล่อยแยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนก)
11.45 น พักเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น กลับขึ้นรถ พาไปแวะพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ http://www.museumthailand.com/Naval_Museum )
14.30 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ 16.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

รับอาสาสมัคร แบ่งออกเป็นสองประเภท

1. ผู้ที่เดินทางไปกับรถบัสของทางคณะ รับจำนวน 50 คน (หากมีผู้สนใจเยอะ ขอสงวนสิทธิ์ให้ทางผู้จัดใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าจะขยายจำนวนเพิ่มหรือไม่) สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 250 บาท พบกันที่ ปตท.สนามเป้า 07.30 น

2. ผู้ที่เดินทางไปเองโดยรถส่วนตัว รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 20 คน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท พบกันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู 09.00 น

ค่าสมัครนี้รวมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์แล้ว

(ทุนสนับสนุนจากการจัดทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในนาม กรีน อีเว้นท์ ของประธานชมรม สมทบเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทางเซอร์เวย์ติดต่อประสานงาน ค่าของเตรียมงาน ค่าโฆษณาโปรโมทงาน ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น)

* สิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียมไปด้วย ได้แก่ 
– เสื้อผ้าเปลี่ยน 1 ชุด (แต่งกายฟรีสไตล์ บางคนถ้าตอนปลูกไม่เลอะเสื้อผ้าอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่เอาไปเผื่อไว้ก่อนจะเป็นการดี)
– ถุงเท้า (ถ้าใครลงเท้าเปล่าได้จะไม่เอาไปก็ได้)
– ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เช่น หมวก ครีมกันแดด เป็นต้น ตามความสะดวกของแต่ละคน

<<< ขั้นตอน/วิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th
SyfwC9.jpg ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
- ชื่อเล่น
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น)

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันการสมัครภายใน 1-2 วัน 

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1972774372765297  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน
ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1972774372765297

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

( แอดมินเพจ ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ  สารคำ )

ค่าใช้จ่าย : 250 บาท