กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เขาสามร้อยยอด 1 ตุลาคม 2560 
@อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด-หาดแหลมศาลา-ถ้ำพระยานคร-อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม (สะสมงบที่เหลือจากการจัดทริป)
หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดทริปกิจกรรมอาสากึ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
06.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในโพสของห้องกิจกรรม) , รถออก 07.00 น

– เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (รถแอร์)
11.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงประจวบคีรีขันธ์
– แนะนำตัว รับฟังคำชี้แจง และฟังวิทยากรของอุทยานพูดบรรยาย
– กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
12.00 น เสร็จกิจกรรม ล้างเนื้อล้างตัว รับประทานอาหารกลางวัน
– ขึ้นรถออกเดินทางต่อไปยังท่าเรือบ้านบางปู ,
– ลงจากรถ เดินเท้าข้ามเขาไปยังหาดแหลมศาลา (เดินข้ามเขาเทียน 530 ม. ถึงหาดแหลมศาลา ท่านที่มีปัญหาสุขภาพ หรือเดินไม่ไหว สามารถใช้เรือรับจ้างไปส่งยังหาดแหลมศาลาได้ ค่าเรือเหมาลำประมาณ 250-300 บาทนั่งได้ 7-8 คน)
– เยี่ยมชมถ้ำพระยานคร โดยเดินจากหาดแหลมศาลาขึ้นเขา 430 ม , ดูค่างแว่นถิ่นใต้ตามป่าระหว่างเดินขึ้นเขา
– ทยอยเดินทางกลับไปที่รถ
15.30 น กลับขึ้นรถ
– แวะเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ 20 นาที
– แวะซื้อของฝาก
– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯประมาณสองทุ่มครึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับสมัคร 50 คน
ค่าสมัครคนละ 590 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารและน้ำดื่ม
(3) กล้าไม้ และวัสดุ อุปกรณ์
(4) สตาฟและวิทยากร
(5) ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
(6) ใบประกาศ

สิ่งที่สมาชิกจะต้องนำได้ด้วย
1. ถุงเท้า เอาไว้ใส่ลงย่ำโคลน หรือถ้าใครจะลงเท้า ไม่ต้องใส่ถุงเท้าเปล่าก็ได้
2. เสื้อผ้าเปลี่ยน โคลนตื้น ไม่ลึกมาก ประมาณตาตุ่มถึงหน้าแข้ง หากระมัดระวังดีอาจไม่เปื้อนถึงขา อาจไม่ต้องได้เปลี่ยน หรืออาจเอาไปเผื่อไว้เฉพาะกางเกง หรือเอาไปเผื่อทั้งกางเกงทั้งเสื้อก็ได้

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจชื่อ กรีน อีเว้นท์ หรือ Green Event หรือลิงค์ www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ระบุชื่อกิจกรรม (ปลูกป่าชายเลน 1 ต.ค. หรือ ปลูกป่าชายเลนเขาสามร้อยยอด) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
- ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/127474604555571 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบันGreen Event กิจกรรมสีเขียว www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/127474604555571

ค่าใช้จ่าย : 590 บาท