ปันกัน ๑ne วัน หนีกรุงปรุงทางธรรม

(อ่านว่า ปันกัน วัน วัน หรือ ปันกัน หนึ่ง วัน)
ตอน ทำมาหาธรรม-ทำทางบนทางธรรม-คบเด็กสร้างโบสถ์

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘:๐๐ น. – ๑๖:๓๐ น.

สถานที่ : วัดบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม
ชวนร่วมด้วยช่วยกันปูอิฐตัวหนอนเพื่อเป็นทางสำหรับเดินจงกรมสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม และร่วมกันเทพื้นผสมปูน อุโบสถ์ ในบริเวณวัดบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ ๒๘๐ บาทถ้วน(สองร้อย-แปดสิบบาทถ้วน)
– รถบัสปรับอากาศ
– อาหารมื้อกลางวัน ๑ มื้อ
– อุปกรณ์สำหรับพัฒนาพื้นที่
* * * หากสมาชิกไม่ได้ตามจำนวนขอเปลี่ยนเป็นรถตู้ * * *

เดินทางด้วยตนเอง สมทบทุนท่านละ ๑๘๐ บาท

รับจำนวน ๕๐ คน

 

กำหนดการ
ปันกัน ๑ne วัน หนีกรุงปรุงทางธรรม
ตอน ทำมาหาธรรม-ทำทางบนทางธรรม-คบเด็กสร้างโบสถ์

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สถานที่ : วัดบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๐๗.๐๐ น.ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ)
๐๗.๓๐ น. ล้อหมุน พร้อมเดินทางสู่ วัดบางเดื่อ
๐๙.๐๐ น. อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ลงกาย ลงแรง ปรุงทางธรรม ยกที่ ๑
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง(๑)
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ลงกาย ลงแรง ปรุงทางธรรมยกที่ ๒
๑๖.๐๐น.- ๑๘.๐๐ น.
– เดินทางกลับกรุงเทพฯ

โรงบ่มอารมณ์สุข : โลกสวยด้วยน้ำใจ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนบุญต่อไป
๕.มีสมาชิกใจดี เลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑ -๕๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com
081-515 8564 : นุ้งนิ้ง

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น 
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

( * * สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น* * )

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
หัวอีเมล "จิตอาสา ปรุงทางธรรม ๒๕๖๑"

- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วันเดือนปีเกิด 
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม
(เพื่อสะดวกในการติดต่อส่งข้อมูลนัดหมาย)


๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง

๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ 
โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม
โอนคนละ ๒๘๐ บาท (สองร้อย-แปดสิบบาทถ้วน)

* * * จะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร ให้ หลังจากสมัครกิจกรรมมาทาง อีเมลล์


๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ 


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

ค่าใช้จ่าย : 280 บาท