ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๙ องศาเซลเซียส
ตอน เพลงรักในสายลมหนาว จากธาราหิมาลัยสู่สาละวิน
เพียงวันเวลา : ศุกร์ที่ ๒ – จันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
(จันทร์ที่ ๕ ธันวาคม : หยุดวันพ่อ)
กิจกรรม : แบ่งปันหมวก+ผ้าพันคอไหมพรม+ผ้าห่มกันหนาว
สถานที่ : หมู่บ้านสบเมย ชุมชนแถบริมน้ำสาละวิน/โรงเรียนบ้านแม่เงา ริมน้ำแม่เงา
พื้นที่เขต : * อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
* * * * * * * * * อำเภอสามเงา จังหวัดตาก * * * * * * *
* * * * * * * * * * สยามประเทศ * * * * * * * * * * * * * *

ค่าใช่จ่ายคนละ : ๒,๕๐๐ บาท
(อ่านว่า สองพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าใช้จ่ายโดยหลัก
– รถตู้ + น้ำมัน ตลอดการเดินทาง
– เรือสำหรับเข้าหมู่บ้านล่องน้ำสาละวิน
– รถ กะบะ สำหรับขึ้นดอย (กรณีใช้รถ กะบะ)
– อาหาร บางมื้อ

ไปทำอะไร
๑.นำหมวกไหมพรมสำหรับพระภิกษู-สามเณร จาก โครงการ ๓๖๕ วันถักอุ่นให้คลายหนาว ปี ๖ ถวายพระ
๒.นำหมวก+ผ้าพันคอไหมพรมจาก โครงการ ๓๖๕ วันถักอุ่นให้คลายหนาว ปี ๖ จำนวน ๔๐๐ ชุด
และของเล่นนำไป แบ่งปันให้พื้นที่ประสบภัยหนาว รวมถึงการสร้างความสุขให้กับเด็กๆใน พื้นที่ทำกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครที่เข้าร่วม
ผู้ร่วมกิจกรรม
รับสมัครผู้สนใจร่วมขบวนการทุกเพศ ทุกวัย แค่มีใจอาสา และพร้อมที่จะเดินทางไปร่วมกัน
และอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดกิจกรรม และสามารถนั่งรถในระยะทางไกลๆได้

การเดินทาง+จำนวนผู้ร่วม
รับผู้ร่วมเดินทางจำนวนจำกัด ๑ – ๒๐ คน
เดินทางโดยรถตู้ จำนวน คันละ ๑๐ คน
*** และงดการพนันของมึนเมาทุกชนิดตลอดการทำกิจกรรม ***

ค่าใช้จ่าย
คนละ ๒,๕๐๐ บาท (อ่านว่า สองพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)

*** ไม่ได้นอนสบาย แต่ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก ไม่ได้ ขอทุนใครแต่เป็นตังท่านทั้งหลาย
**** ไม่ยินดีคืนเงินหากท่านไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ยินดีให้ท่านหาคนแทน
**** ในส่วนของค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ท่าน เข้าร่วมไมได้ ไม่ยินดีรับเป็นเงิน “ทำบุญ” เพราะคือค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ
กราบขออภัยงามๆที่ต้องมีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่จะได้รับจากค่ากิจกรรม
๐.ความสุข ความทรงจำ มิตรภาพ แค่เปิด โลกก็เปลี่ยน
๑.ค่าเช่ารถตู้ ๔ วัน+น้ำมัน
๒.ค่าอาหารสำหรับอาสา บางมื้อ/ อาหารสำหรับเลี้ยงเด็ก
๓.เรือสำหรับเดินทาง ล่องน้ำสาละวินเข้าพื้นที่
๔.รถ4WD สำหรับเข้าพื้นที่ในการแจกของให้เด็กๆ
๕.อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (หรือจนครบจำนวนคน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
(เพื่อความปลอดภัยผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ และการกินอยู่ กรุณาแจ้งวงหน้า)
๑. สามารถกินง่าย อยู่ง่าย เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ทุกกิจกรรม
หากเป็นมุสลิมกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อการเตรียมอาหาร
๒. อดทน ลุยทุกสถานการณ์ / นั่งรถได้เวลานาน
๓. ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักสายลมแสงแดด รักธรรมชาติและภูเขาลำเนาไพร
๔. มีใจทำงานในงานอาสาสมัคร
๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๖. เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
๗.ควรมีถุงนอนไปด้วย

**หมายเหตุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุและวัย เพราะเป็นงานอาสาสมัครและเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ขอแค่เปิดใจรับสิ่งต่างๆที่จะเกิด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
-ของใช้ส่วนตัว / ยาประจำตัว / รองเท้าสวมสบาย / หมวกกันแดด / เสื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายตัว
/เสื้อกันหนาว / เสื้อกันฝน (เผื่อฝนตก) / ยาทากันยุง / ผ้าถุงหรือผ้าขาวม้า / ไฟฉาย
-เต๊นท์กรณีท่านต้องการนอนแบบส่วนตัว แบบเอ็กซ์คลูซีฟ  ถุงนอน

กำหนดการโครงการโดยสังเขป
ปันอุ่นละมุนใจ ๙ องศาเซลเซียส
วันศุกร์ที่ ๔(เย็น) – วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลาของการนัดหมาย ๑๘.๐๐ น. ปั๊มปตท. ถ.วิภาวดีฯ ติด บ.อีซูสุ
เวลาของการเดินทาง ๑๙.๐๐ น. (นอนบนรถตู้)

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๗.๓๐ น. อาสาถึงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาระกิจส่วนตัว พร้อมมื้อเช้า (อาสาดูแลตัวเอง)
๐๘.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น.
เดินทางเข้าหมู่บ้าน
๑๑.๓๐ น. กองทัพเดินด้วยทอง (มื้อเที่ยงดูแลตัวเอง)
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ถึงที่หมาย+พร้อมทำกิจกรรมและแบ่งปัน
๑๘.๐๐ น. ภารกิจเรื่องปากท้อง (๑)
ภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ภาระกิจส่วนรวม ล้อมวงชวนคุย
๒๑.๐๐ น. พักผ่อนหย่อนกาย ชมลมชมดาว
(นอนเต๊นท์ชมลมชมดาว)

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น. ตื่นแต่เช้า เพื่อรับตะวัน ภูเขา สายหมอก
๐๗.๐๐ น. มื้อเช้า (๒)
๐๘.๓๐ น. ภาระกิจเดินทางต่อ
๑๑.๐๐ น. เคลื่อนทัพไปเมืองสามเงา
๑๒.๐๐ น. มื้อเที่ยง (สมาชิกตามอัธยาศัย)
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมแบ่งปันให้น้องที่แม่เงา
๑๘.๐๐ น. มื้อเย็น (๓)
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน
(นอนโรงเรียน)

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (หยุดวันพ่อ)
เช้านี้ที่ริมน้ำแม่เงา
๐๘.๐๐ น. มื้อเช้า (๔)
เดินทาง กลับกทม.
๑๒.๐๐ น. เที่ยงไหนทานนั่น ตามอัธยาศัย
๑๗.๐๐ น. หิวที่ไหนก็แวะกัน ตามอัธยาศัย
๒๑.๐๐ น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*** นอนบ้านใครบ้านมัน ***

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
กลุ่มอาสาไม่จำกัดมหาชน
หุ้นส่วนสังคม อุดมน้ำใจ พื้นที่จัดสรรค์ความสุขด้วยการลงมือทำ
บ่มความสุขด้วยมิตรภาพและการแบ่งปัน มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

โดย กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข”

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.อ่านรายละเอียด และส่งข้อมูลมาทางอีเมลล์
* * * รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น เพราะสื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
E-Mail Sunday2309@hotmail.com

หัวข้อ “ จิตอาสา ปันอุ่น ๙ สาละวิน ”

- คำนำหน้านาม-ชื่อ-นามสกุล
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วันเดือนปีเกิด
- เบอร์ติดต่อกลับ
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม
- * * * โรคประจำตัว (ถ้ามี) * * *

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง
๔. โอนเงินจำนวน คนละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อยืนยัน
สมทบค่าใช้จ่ายได้ที่

โอนเงินผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นายจิระพงค์ รอดภาษา
ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
สาขาเทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 404-295626-1

เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูปสลิ๊ปหรือถ่ายสำเนา
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม
วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๕๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง
ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่สอง ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท
ครั้งที่สาม ส่วนที่เหลือ ??? บาท (ก่อนวันกิจกรรม)
*** หรือ หลังไมค์ ****
ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ

ค่าใช้จ่าย : 2500 บาท