ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๐ องศาเซลเซียส
ตอน เพลงรักในสายลมหนาว กอดเชียงดาวให้เขาได้อุ่น

ออกไปกอดเชียงดาว : ศุกร์ที่ ๒๓ – อาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สถานที่ปันอุ่น : บ้านปางจร ชนเผ่าปะหล่อง
ที่พัก : ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ค่าใช้จ่าย ๑,๘๙๐ บาท (หนึ่งพัน-แปดร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)
– เดินทางรถตู้+น้ำมัน
– อาหาร ๓ มื้อ
– ที่พัก : เรือนนอนแยก ชาย / หญิง
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
– รถกะบะ สำหรับขึ้นดอยนำของไปแบ่งปัน
– อืนๆ

กิจกรรม
กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข” ทำร่วมกับ ค่ายเยาวชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจมีจิตสาธารณะ ร่วมด้วยช่วยแบ่งเบา แบ่งปัน เครื่องบรรเทาหนาวเพื่อชุมชนที่สูง เบื้องต้นสิ่งที่นำไป คือ หมวกและผ้าพันคอไหมพรม จากโครงการ ๓๖๕ วันถักอุ่นให้คลายหนาวปีที่ ๖ รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเติมช่องว่างความสุขให้เด็กๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ และนำของเล่นตุ๊กตาแบ่งปันให้น้องๆยิ้มได้

ทางโครงการ มีหมวกไหมพรม ผ้าพันคอเพื่อนำไปแบ่งปันแล้ว

ผู้เข้าร่วมนำสิ่งของมาสบทบได้ เช่น ของเล่น ตุ๊กตา ขนม ให้เด็กๆ (ไม่มีก็ไม่ว่าอะไร)

กิจกรรมโดยสังเขป
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๐ องศาเซลเซียส
ตอน เพลงรักในสายลมหนาว กอดเชียงดาวให้เขาได้อุ่น

ออกไปกอดเชียงดาว : ศุกร์ที่ ๒๓ – อาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๙.๐๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.วิภาวดี-รังสิต
(ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง)
๑๙.๓๐ น. ล้อหมุน
(นอนบนรถ)

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่เชียงดาว
ภาระกิจส่วนตัว อาหารเช้า(พึ่งตนเอง)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรม
– รู้จักกันก่อน ทั้งเขา เรา เธอ
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (มื้อนี้เราดูแล ๑)
๑๓.๐๐ ไปหาเขาเพื่อปันอุ่น
(นำเครื่องกันหนาวไปให้น้องบนดอย)

๑๖.๓๐ กิจกรรมตามสบาย
๑๘.๓๐ มื้อเย็น (มื้อนี้เราดูแล ๒)
สรุปกิจกรรม ก่อนนอน
– ชมลม ชมดาว

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้งที่ดอยหลวง หยอกหมอก
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (มื้อนี้เราดูแล ๓)
๐๘.๓๐น. เดินทางกลับ กทม.
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
๒๑.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness makes a difference.)
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
๑,๘๙๐ บาท (หนึ่งพัน-แปดร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)

– ไม่แวะรับรายทาง
– ไม่รับผู้ที่เดินทางไปเอง

ผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเฉพาะในพื้นที่ เชียงใหม่และใกล้เคียงเท่านั้น แต่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง
๑,๑๙๐ บาท/คน

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
ค่าอาหาร( ๓ มื้อ)
ที่พัก
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

ควรอ่านรายละเอียดก่อนตั้งคำถามใดๆ
อ่านก่อน นะ หากไม่อ่าน อย่า โทรมานะ ขอร้องเลย

สิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็น
– เตรียมตัว และเตรียมใจ เปิดใจ
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรือเฟสบุ๊ค นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

http://www.facebook.com/Volunteaw

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like

http://www.facebook.com/HappySeedsGroup

ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

“บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด”

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

* หัวข้อ "จิตอาสา ปันอุนเชียงดาว"
* ชื่อ-นามสกุล
* ชื่อเล่น
* วันเดือนปีเกิด
* เบอร์ติดต่อกลับ
* อีเมล์/เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อนนำเงินไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔. โอนเงินจำนวน ๑,๘๙๐ บาท/คน
(หนึ่งพัน-แปดร้อย-เก้าสิบบาทถ้วน)เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขที่บัญชี 582-2-07987-5

เมื่อโอนแล้วกรุณายืนยันการโอน
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
ถ่ายรูป สลิ๊ป มาที่
sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุชื่อ เจ้าของเงินอีกครั้ง

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

 

ค่าใช้จ่าย : 1890 บาท