เด็ก ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนมาก
บุคลากร ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนจำกัด
อาสา ในสถานสงเคราะห์มีส่วนช่วยเติมเต็มชีวิตให้เด็ก และ แบ่งเบาภาระให้บุคลากร

มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน คนใจอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็ก

เมื่ออาสาได้แบ่งปันเวลา สร้างรอยยิ้ม และอยู่ร่วมกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน(16 ครั้ง) จากการติดตามผลพบว่า

-เด็กมีความสุขมากขึ้น
-เด็กมีพัฒนาการสมวัย
-เด็กเข้าสังคม รู้จักกฏกติกามารยาทเพิ่มขึ้น

ชวนพี่อาสา 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน
เริ่มวันนี้ คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นวันนี้เช่นกัน

เลือกสมัครอาสาตามรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้

ดูแลเด็กหญิง 6-8 ปี ฝึกอ่านเขียนตามวัยเรียน เล่านิทาน เป็นเพื่อนเล่น
วัน เวลา ทำกิจกรรม
– วันพุธ      เวลา 9.00-12.00 น.
– วันศุกร์     เวลา 9.00-12.00 น.
– วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

คุณสมบัติพี่อาสา
   1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
   2.มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง)
   3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่..คลิก..http://www.thaihof.org/page/4340

ค่าใช้จ่าย : -