เด็ก ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนมาก
บุคลากร ในสถานสงเคราะห์มีจำนวนจำกัด
อาสา ในสถานสงเคราะห์มีส่วนช่วยเติมเต็มชีวิตให้เด็ก และ แบ่งเบาภาระให้บุคลากร

มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน คนใจอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็ก

เมื่ออาสาได้แบ่งปันเวลา สร้างรอยยิ้ม และอยู่ร่วมกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน(16 ครั้ง) จากการติดตามผลพบว่า

– เด็กมีความสุขมากขึ้น
– เด็กมีพัฒนาการสมวัย
– เด็กเข้าสังคม รู้จักกฏกติกามารยาทเพิ่มขึ้น

ชวนพี่อาสา 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน
เริ่มวันนี้ คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นวันนี้เช่นกัน

เลือกสมัครอาสาตามรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้

วัน เวลา ทำกิจกรรม (เลือกวันใดวันหนึ่ง)
• วันพฤหัสฯ    เวลา 13.00-16.00 น.
• วันเสาร์        เวลา 13.00 –16.00 น.
• วันอาทิตย์    เวลา 13.00 –16.00 น.

 คุณสมบัติพี่อาสา
   1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
   2.มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง)
   3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่..คลิก..http://www.thaihof.org/page/4340

ค่าใช้จ่าย : -