กิจกรรมประจำเดือน  มีนาคม-ตุลาคม  2559

โดย กลุ่มปันอุ่น

กิจกรรม :  ปันอุ่น

วัน : วันที่ 26-27 มีนาคม 2559  ( เสาร์-อาทิตย์ )

เวลา : 13.30 – 16.00 น.

สถานที่ : ร้านกาแฟ  Green O’clock

ระยะเวลากิจกรรม :  26 มีนาคม – 30 ตุลาคม 2559  

                                ( จัดทุกๆ ส-อา  สัปดาห์ที่  2 และ 4 ของเดือน )

วัตถุประสงค์  :

  1. จัดทำและส่งมอบหมวกไหมพรหม 730 ใบ แก่ผู้ยากไร้ใน จ.แม่ฮ่องสอน
  2. จัดทำและส่งมอบหมวกไหมพรหมให้กับกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ที่ผ่าตัดสมอง

ที่โรงพยาบาลศรีสังวาล และ โรงพยาบาลประสาท

  1. เพื่อสร้างจิตอาสาที่สนใจงานฝีมือนำความสามารถที่มีออกมาช่วยเหลือสังคม

รายละเอียดกิจกรรม

    ทางกลุ่มจะสอนวิธีถักไหมพรหมให้ โดยจิตอาสาต้องจ่ายค่าอุปกรณ์และไหมพรหมเอง เนื่องจากทางกลุ่มไม่มีเงินสนับสนุนจากภายนอก  บุคคลทั่วไป 350 บาท/ท่าน นักเรียนนักศึกษา 200 บาท ( อุปกรณ์และไหมพรหมเป็นของอาสาสมัครเลย  )

     โดยกิจกรรมจัดทุกสัปดาห์ 2 และ 4 ของเดือน อาสาสมัครทุกท่านต้องผ่านการถักไหมพรหมแบบปกติก่อนถึงจะสามาถข้ามไปถักให้กับผู้ป่วยผ่าตัดสมองได้

 

การสมัคร:

            1.แนะนำตัวเอง , อายุ , ทำงานหรือเรียน , ชั้นไหนปีไหน

            2.เบอร์โทร และอีเมล ติดต่อกลับ

            3.เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมัคร inboxแฟนเพจ ปันอุ่นแล้วรอทางแอดมินยืนยันกลับไปค่ะ

 

ค่าใช้จ่าย : 350 บาท