ความเป็นมาของโครงการ กทม.ได้ก่อนตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน ขึ้นโดยเปิดให้ประชาชน เริ่มเข้าใช้บริการตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี 2561 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน-นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และนักท่องเที่ยวผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศ  เราจะไปร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นบึงรับน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ภารกิจอาสา 1.ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน 2.ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนเก็บขยะป่าชายเลน 3.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 

9.00น.ลงทะเบียนที่จุดรวมพล บริเวณโรงเรียนพิทยาลงกรณ์ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานท้องถิ่น หรือบิ๊กซีตรงข้ามห้างเซ็นทรัลพระราม 2

 

09.30น.เริ่มปั่นจักรยานเพื่อไปปลูกป่าชายเลน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นการปั่นบนเส้นทางเลียบคลอง

 

10.00น.รับฟังคำแนะนำการทำกิจกรรม และลงมือทำกิจกรรมปลูกป่า

 

12.30น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

12.55น.อาสาทำความดีเก็บขยะ บริเวณรอบๆ ป่าชายเลน

 

13.00 ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศึกษาความเป็นมาของท้อง ถิ่น เรียนรู้วิถีชุมชนภูมิปัญญาของชาวสวนลิ้นจี่ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ

 

15.00 แวะสักการะหลวงพ่อโต วัดหัวกระบือ ถวายสังฆทานร่วมกัน

 

 

ID line : Pobmitvolunteer

Inbox fanpage : พบมิตร จิตอาสา

ค่าใช้จ่าย : 390