“ปูหญ้าและทำทางเดิน สวนหย่อมชุมชน” 11 ก.ย.
Volunteer to renovate garden for urban-poor community in Bangkok,Thailand
อาทิตย์ 11 ก.ย. 59 / Sep.11, 2016
ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม. Poonsap Community, Bkk

ชุมชนพูนทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน ย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ซึ่งปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีประมาณ 210 ครัวเรือน

จากการเกิดชุมชนนี้เองทำให้ภายในชุมชนต้องเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือว่าจิตใจ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน ทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงได้จัดกิจกรรมปูหญ้าและทำทางเดินในสวนหย่อมชุมชนขึ้น เพื่อปรับภูมิทัศน์ในชุมชนให้เป็นพื้นที่พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกันของคนและครอบครัวในชุมชน
โครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงสวนหย่อมชุมชนที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสร้างที่นั่งถาวรคอนกรีตรอบสวน และในครั้งนี้จะเป็นการปูหญ้าและทำทางเดินในสวนหย่อมเพื่อให้สวนหย่อมในชุมชนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กำหนดการ
09:00 พบกันที่อาคารศูนย์ประชุมชุมชน (รายละเอียดการเดินทางด้านล่าง) ลงทะเบียน
รู้จักกัน และรู้จักชุมชน แบ่งภารกิจอาสา
ลงมืออาสาตามภารกิจ
12:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 (ต่อ) ภารกิจอาสา
16:30 สรุปกิจกรรม เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ให้ท่านเตรียม ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า และขวดสำหรับไว้เติมน้ำติดตัวไปด้วยเพื่อสะดวกระหว่างกิจกรรม
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

**นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัคร และความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

– ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรมอาหารเที่ยง แลเครื่องดื่ม ระหว่างกิจกรรมคนละ 250 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป้นชื่อสำรอง หากมีคนโอนเต็มก่อนท่านก็จะเสียสิทธิ์ ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail: volunteerservice@gmail.com Website: www.thaivolunteer.org

Volunteer to renovate community garden for urban-poor in Thailand
At Poonsap Urban-poor community, Bangkok
Shedule
09.00 Arrival to Poonsap community
Start volunteer activity
12:00 Lunch
13:00 Continue volunteer activity
16:00-16:30 Finish volunteer work, sharing volunteer experience with community member and volunteers
Community Location Soi Permsin 18, Saimai, Bkk

ที่ตั้งชุมชน และการเดินทาง
ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม.
เดินทางโดนรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล ขึ้นรถได้ที่รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน หน้าเสถียรธรรมสถาน หรือภายในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 หากรถจอดซ.20 ให้เดินมุ่งไปทางซ.18

มาทางสะพานใหม่ ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงที่ ซ.เพิ่มสิน 18

ขับรถไปเอง จากรามอินทรา-วัชรพล มุ่งไปตามถนนวัชรพล จนถึงจุดตัด ถ.รัตนโกสินสมโภชน์ ให้เลี้ยวซ้ายไป U-turn เข้าซอยวัชรพลต่อ และขับไปจนถึงสามแยกตัดถนนเพิ่มสิน เลี้ยงซ้ายไปจนถึงซ.เพิ่มสิน 18 จากพหลโยธิน 54/1 ขับไปจนถึงทางแยกซ้ายมือไปเพิ่มสิน

….เข้าซอย18 ไปในซอยราว 30 เมตร เลี้ยวซ้ายจะเจออาคารที่ทำการชุมชน (จุดนัดพบ) ถัดไปจะเป็นศูนย์เด็ก และบริเวณที่จะทำสวนหย่อม

สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “ปูหญ้า ทำทางเดิน 11 กย.” ชื่อ/สกุล ..... อาชีพ.... E-mail ..... เบอร์โทร....

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรมอาหารเที่ยง แลเครื่องดื่ม ระหว่างกิจกรรมคนละ 250 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป้นชื่อสำรอง หากมีคนโอนเต็มก่อนท่านก็จะเสียสิทธิ์ ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com