โครงการ “ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินแบบมืออาชีพ ๒ สูตรดิน
ท่านสมัครมาเรียนสถานที่เดียว ครั้งเดียว ได้ความรู้การสร้างบ้านดินด้วยตนเอง ๒ สูตรดิน มีที่เดียวในประเทศไทย (สูตรดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว และ สูตรดินลูกรังทนน้ำท่วม)
—————————————————-

{ สถานที่จัดฝึกอบรม }
สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง รอยยิ้มบ้านดิน)
—————————————————-

{ ท่านมาเรียนอะไรบ้าง ? คุ้มไหมกับการสละเวลา และค่าลงทะเบียน }
๒ สูตรดิน คือ เราจะสอนท่านทั้งสูตรดินในครั้งเดียวที่มาเรียนครับ ได้แก่
1.สูตรดินเหนียว หรือ ดินร่วนปนทราย
2.สูตรดินลูกรัง (ดินมีเม็ดกรวดผสม ๕๐% ขึ้นไป)
เรียนทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับดิน เริ่มจาก…ขั้นตอน
๑.การเช็คดิน … ดูว่าดินแบบนี้ทำบ้านได้ไหม ใช้สูตรอะไรจึงเหมาะสม
๒.สูตรผสมทั้ง สูตรดิน
๓.การทำอิฐดินดิบทั้ง ๒ สูตรดิน
๔.การนำอิฐดินที่แห้งแล้วมาก่อกำแพงบ้าน รวมถึงการเรียนรู้อีก ๕ เทคนิคในการทำกำแพงดิน
๕.การฉาบกำแพงดิน การทำระบบไฟฟ้า ประปา บนผนังดิน
๖.การทำสีเคลือบผนังดิน
๗.การทำโครงสร้างรับน้ำหนักผนังดิน รากฐาน
๘.การป้องกันความชื้น ปลวก แมลง ต่างๆ ที่จะมาทำให้ผนังดินเสียหาย
๙.โครงสร้างหลังคา การยึดเกาะกำแพงดินเมื่อไม่มีเสา
๑๐.การติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง
๑๑.หลักการทำเฟอร์นิเจอร์ดิน
๑๒.การตกแต่ง ปั้นภาพนูนต่ำ การเพ้นท์รูปภาพ บนผนังดิน
๑๓.พื้นของบ้านดิน หลังคาดินที่ควรจะเป็นและถาวร
๑๔.และอีกหลายเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับบ้านดิน
—————————————————-

{ ค่าเรียนคิดยังไง }
– พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ไม่คิดค่าอบรม ขอถวายความรู้ แต่ท่านต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน
– เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี (ต้องกรอกใบสมัครด้วย) ไม่คิดค่าเรียน…แล้วแต่จะสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
– นักเรียน (มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป) นิสิต นักศึกษา (ไม่เกิน ป.ตรี แสดงบัตรด้วย) ท่านละ 900 บาท
(ถ่ายรูปบัตร นร./นศ./นิสิต แนบมาพร้อมกับการส่งหลักฐานการโอนเงิน)
– ผู้ใหญ่ ทำงานแล้ว ท่านละ 1,800 บาท (สมัครมาเป็นคู่ คู่ละ 3,000 บาท) (๕ ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,400 บาท)
– ผู้ติดตามมาด้วยแต่ไม่เรียน สมทบค่าอาหารท่านละ ๕๐๐ บาท
—————————————————-

 

{ ขั้นตอนการเรียนรู้ }

1. ฟังบรรยายองค์ความรู้การสร้างบ้านดิน
– แนวคิดการออกแบบบ้านดินที่สมดุลกับธรรมชาติ และการคำนวณราคาเปรียบเทียบราคา
ความคงทนแข็งแรง อายุการใช้งาน ข้อดีข้อด้อยของบ้านดินทั้ง ๒ สูตรดิน ๖ เทคนิควิธี
การทำผนังดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสร้างบ้านของตัวเองในอนาคต
– ชมภาพตัวอย่างบ้านดินในประเทศไทยและต่างประเทศ
– รู้วิธีการวิเคราะห์ดิน ทดสอบดิน ที่จะนำมาสร้างบ้าน
– เรียนรู้การสร้างบ้านดินเทคนิคต่างๆ ๖ เทคนิควิธีการทำผนังดิน
– การวางวงกบประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า/ประปา
– ขั้นตอนการสร้างและออกแบบบ้านดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงความเย็นสบาย
– งบประมาณการก่อสร้างบ้านดิน
2. ขั้นลงแรงลงมือฝึกปฏิบัติสร้างบ้านดินด้วยตนเอง
– สัมผัสดินลูกรังที่เหมาะสมกับการทำบ้านดิน (สูตรดินลูกรัง) ส่วนผสมความแข็งแรง และ
สูตรดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย วิธีการ ส่วนผสมต่างๆ ข้อดี ข้อด้อย
– ผสมดินย่ำดิน (๒ สูตรดิน) เพื่อทำอิฐดินดิบ ความเหนื่อย การแห้งของอิฐดินดิบ
– การทดสอบความแข็งแรงของอิฐดินดิบ
– การทำผนังดินทั้ง ๒ สูตรดิน
– การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน
– การฉาบผนังดินแบบต่างๆ
– ศิลปะนูนต่ำบนผนัง การปั้นภาพกับผนังดิน
– การทำสีดิน
3. ชมตัวอย่างบ้านดินที่ใช้อาศัยอยู่ได้จริงๆ
4. แลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม
—————————————————-

{ เราจัดเตรียมอะไรไว้ให้ท่านบ้าง? }

๑. อาหาร ๕ มื้อ พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร (เช้ามีกาแฟ+โอวันติน) ตลอดเวลาการฝึกอบรม
๒. ได้ความรู้การสร้างบ้านดินทุกขั้นตอน
๓. ทีพักเป็นเต้นท์ ในสวนรอยยิ้มของพ่อ
๔. ใบประกาศ + ข้อมูล (ต้องนำแฟลชไดรฟ์ มีความจุอย่างน้อย 5 GB มาด้วย)
๕. นำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เล่นน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ฯลฯ
๖. ได้รู้จัก เรียนรู้ เหนื่อยกาย…สุขใจ กับการลงแรง
๗. ได้รู้จักเพื่อนร่วมเรียนรู้ ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ
๘. ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเอง ด้วยแนวคิดตามหลักความพอเพียงและแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีพอเพียงของคนบ้านตัวเป็นๆ
๙. ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
๑๐.ได้แรงบันดาลใจ…จากใจ…โครงการของรอยยิ้มบ้านดิน
๑๑.สิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย ให้คำปรึกษาตลอดไป
—————————————————-

{ สิ่งที่ควรนำไปด้วย }

– ตัวอย่างดินในพื้นที่ (ดินแห้ง) ที่ท่านคิดว่าจะนำมาสร้างบ้าน ประมาณ ๒ ขีด นำมาทดสอบสภาพดิน
– ชุดอาบน้ำส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ) ถุงมือยาง (คนกลัวสีเล็บลอก)
– ชุดเสื้อผ้าที่ให้เปื้อนดินได้ ๒ วัน (งานบ้านดินค่อนข้างเปื้อนมาก)
– ไฟฉาย (คนหมดไฟ)
– ร่ม เสื้อกันฝน (เจ้าสาวที่กลัวฝน) เสื้อกันหนาว (คนขี้หนาว)
– รองเท้าสวมสบาย (แนะนำรองเท้าแตะ)
– ต้องนำแฟลชไดรฟ์ มีความจุอย่างน้อย 5 GB (มาดูดเอาข้อมูลบ้านดิน)
– ครีมกันแดด ยากันยุง (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป (บันทึกภาพความทรงจำ)
– เต้นท์ ถุงนอน (หากชอบความเป็นส่วนตัว) เรามีเต้นท์ให้ สำหรับท่านที่ไม่มี
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
—————————————————-

{ กำหนดการกิจกรรมฝึกอบรม }

วันแรกของการฝึกอบรม

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (มื้อที่ ๑)
๐๙.๐๐ น. ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับบ้านดิน ทำความเข้าใจเรื่องบ้านดิน เรียนรู้เทคนิค การดูดิน การทำรากฐาน การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน การติดตั้งวงกบบ้านดิน หลัก
การทำหลังคาบ้านดิน การป้องกันปลวก แก้ไขปัญหาต่างๆ
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (มื้อที่ ๒)
๑๓.๓๐ น. เรียนรู้เทคนิค+ปฏิบัติจริง การทำก้อนดินดิบ การก่อ การฉาบผนังดิน
๑๖.๓๐ น. พักผ่อน เดินทางเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ เล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (มื้อที่ ๓)
๑๙.๓๐ น. กิจกรรมภาคกลางคืนร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิดการพึ่งตนเอง (เช่น เทคนิคบ้านดิน ปุ๋ยชีวภาพ มุมมองการอยู่อย่างพอเพียง ฯลฯ)
๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (มื้อที่ ๔)
๐๘.๓๐ น. เรียนรู้เทคนิค+ปฏิบัติจริง การทำสีดิน
๑๐.๐๐ น. เรียนรู้เรื่องพึ่งตนเอง…ร่วมกัน… ขึ้นอยู่กับเวลา
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (มื้อที่ ๕)
๑๓.๐๐ น. สรุปกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด
๑๔.๐๐ น. เก็บสัมภาระ
๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
—————————————————-

 

{ การเดินทางมารอยยิ้มบ้านดิน } (สวนรอยยิ้มของพ่อ)

ท่านสามารถเดินทางมาเข้าที่พักค้างคืนก่อนวันเริ่มกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ให้สอบถามเพิ่มเติม 085-4805595, 086-4125311

รถทัวร์โดยสารประจำทาง (ลง บขส.สระแก้ว)
บ.ขนส่ง จำกัด 02-1344099 โรงเกลือ – อรัญฯ – สระแก้ว – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บ.ขนส่ง จำกัด 037-231262 โรงเกลือ – อรัญฯ – สระแก้ว – ปราจีน – นครนายก – องครักษ์ – หมอชิต
บ.แอร์อรัญพัฒนา สนง.กทม. 0-2269-6999, 0-2512-3755 สนง.อรัญฯ 0-3722-3238

รถตู้ปรับอากาศ 084-3460606 (ท่านวนคร) 084-3460707 (ท่าอรัญฯ) 089-0946661 (ท่ารังสิต)
รังสิต – นวนคร – สระแก้ว – ตลาดโรงเกลือ
รังสิต>> รถจอดข้างโรงหนังเมเจอร์
อรัญฯ >> รถจอดซอยเทศบาล ติดร้าน 69 เทเลคอม
รถตู้ ตลาดโรงเกลือ-หาดใหญ่-สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส-โกลก โทร.089-2504934, 080-6570400
รถตู้ ดอนเมือง รังสิต องค์รักษ์ นครนายก ปราจีน สระแก้ว โรงเกลือ โทร.087-8333771, 080-1049992
รถตู้ บางกะปิ – แฮปปี้แลนด์ – ราม – มินบุรี – สุวินทวงศ์ – สระแก้ว – โรงเกลือ
บางกะปิ 084-7281628
สระแก้ว 084-8668953
โรงเกลือ 087-1999392
รถตู้ บขส.ขนส่งสายใต้ใหม่ – เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – เดอะมอลล์บางแค – เซ็นทรัลพระราม 2 – สระแก้ว – โรงเกลือ
โทร.085-7286675, 084-9231114, 084-9235557
รถตู้ ลพบุรี – หินกอง – นครนายก – ปราจีนบุรี – สระแก้ว – อรัญฯ – โรงเกลือ โทร.080-6244446

รถตู้ปรับอากาศ 089-5262634 (ท่าอนุสาวรีย์ชัยฯ) 087-7439311 (ท่าวัฒนานคร จ.สระแก้ว)
อนุสาวรีย์ – มินบุรี – ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว – วัฒนานคร

รถตู้ปรับอากาศ 085-2838407,0899349975 (ท่าพัทยา) 089-2488899 (ท่าอรัญฯ)
พัทยา – อ่าวอุดม – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี – สระแก้ว – วัฒนานคร – อรัญประเทศ
รถตู้ปรับอากาศ สอยดาวทัวร์
ท่าอนุสาวรีย์ชัย 081-9017292 ท่าสระแก้ว 086-1095329 ท่าอรัญฯ 081-9872042

ส่วนท่านที่อยากได้บรรยากาศบนรถไฟของรัฐบาล มี 2 รอบ ออกจากหัวลำโพง คือ
๐๕.๕๐ น. และ ๑๒.๕๐ น. ต้องมาก่อนวันกิจกรรม ๑ วัน แนะนำรอบ ๑๒.๕๐ น. ถึง สถานีสระแก้ว ประมาณ ๑๗.๓๐ น.

ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาโดย
รถตู้ประจำทาง ให้ลงหน้าบิ๊กC สระแก้ว หรือ
รถบัสประจำทาง ให้ลง บขส.สระแก้ว หรือ
รถไฟ ให้ลงสถานีรถไฟสระแก้ว (แนะนำรอบ ๑๒.๕๐ น. ถึง สถานีสระแก้ว ประมาณ ๑๗.๓๐ น.) เรามีบริการออกไปรับ – ส่งท่าน จากจุดต่างๆ ในตัวเมือง มายังศูนย์เรียนรู้ คิดค่าบริการท่านละ 200 บาท
—————————————————-

#เดินทางโดยรถส่วนตัว

เมื่อถึง อ.เมืองสระแก้วแล้ว ให้เดินทางมาตามถนนสาย 3462 เข้าเขต บ้านคลองน้ำเขียว หรือ บ้านปางสีดาพอถึงทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา (ไม่ต้องเข้าไปนะครับ) แต่ให้ขับรถตรงมาตามถนนประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จะผ่าน หมู่บ้านท่ากะบาก ถึง หมู่บ้านคลองทราย ให้ขับเลยออกจากหมู่บ้านคลองทรายมาประมาณ ๕๐๐ เมตร ด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายดินโค้งๆ มีรูปปั้นสิงห์โตอยู่บนป้าน ให้เลี้ยวเข้ามาเลยครับ (มีแผนที่ซ้ายมือท่าน ทุกหน้าเว็บไซต์) มาไม่ถูกให้โทร. 085-4805595
//////////////////////////////////////////////////

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::

…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….
กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกได้ตามลิ้งค์
http://goo.gl/forms/ejmWMuVka8 นี้เท่านั้น
(ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
----------------------------------------------------

{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }
1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุดเพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ - นามสกุล
@ ชื่อกิจกรรม...ฝึกอบรมสร้างบ้านดิน
@ วันเดือนปี ที่จัดเข้าฝึกอบรม
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

4. หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ของท่าน ขอความกรุณาช่วยกด Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ โดยตั้งสถานะแบบสาธารณะ
.............................................................

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 1,800 บาท