พะยูนกับหญ้าทะเล รักษ์ตรังตรึงใจ ลงแลเลตรังตะนิ ปี ๒
โรงบ่มอารมณ์สุข “วาดภาพประเทศไทยหัวใจแบ่งปัน”

ออกเดินทาง วันศุกร์ค่ำ ๑๙ – วันจันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(วันจันทร์ที่ ๒๒ หยุดวันมาฆบูชา)

– กิจกรรม ปลูกหญ้าทะเล เพื่ออาหารพะยูนเลตรัง
– ลงเลตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต

มีค่าใช้จ่าย ๒,๙๘๐ บาท/คน
(สองพัน-เก้าร้อย-แปดสิบบาทถ้วน)
(รถแอร์+เชื้อเพลิง+เรือลงปลูกหญ้าทะเล+อาหาร ๖ มื้อ+ทัวร์เลตรัง+อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม)

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

* * หัวข้อ “จิตอาสา ลงทะเลตรัง ปี ๒”

– ชื่อ-นามสกุล
– ชื่อเล่น
-วันเดือนปีเกิด
– เบอร์ติดต่อกลับ
– อีเมล์/เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม

๒.เมื่อส่งข้อมูลทางอีเมลแล้ว ให้รอการตอบกลับ
๓.โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔. โอนเงินจำนวน ๒,๙๘๐ บาท/คน (สองพัน-เก้าร้อย-แปดสิบบาทถ้วน)เพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรม

โอนเงินผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นายจิระพงค์ รอดภาษา
ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
สาขาเทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี : 404-295626-1

เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึง ต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

วิธีการร่วมกิจกรรมที่แน่นอนและเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา
๑.โอนครั้งเดียว ๒,๙๘๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๒.ผ่อนหนักเป็นเบา และ เพื่อเป็นการยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอนเป็นค่าประกันความเสี่ยงว่าไม่เบี้ยว
๒.๑โอนค่าผูกมัดตัวเอง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เพื่อ จองพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
๒.๒.ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑,๙๘๐ บาท ทยอยจ่าย

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึง ต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

ทำอะไร

ร่วมแรง รวมใจ รวมทุนทรัพย์ส่วนตัว ลงมือปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงพะยูน สัตว์พื้นถิ่นทะเลตรัง และอาสาลงทะเลเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติทะเลแดนใต้ของจังหวัดตรังเกาะแก่งใน ทะเลอันดามันและชวนทุกๆท่านมาเติมยิ้มเติมความสุข แบ่งปันความสนุกของตนเอง

กำหนดการ

พะยูนกับหญ้าทะเล รักษ์ตรังตรึงใจ ลงแลเลตรังตะนิ ปี ๒

โรงบ่มอารมณ์สุข “วาดภาพประเทศไทยหัวใจแบ่งปัน”

ออกเดินทาง วันศุกร์ค่ำ ๑๙ – วันจันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(วันจันทร์ที่ ๒๒ หยุดวันมาฆบูชา)

ค่ำวันศุกร์ค่ำ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๘.๓๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.ถ.วิภาวดี-รังสิต
(ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง)

๑๙.๐๐ น. ล้อหมุน
(นอนบนรถ)

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อาสาถึงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อลงปลูกหญ้าทะเล
๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ ภารกิจส่วนตัว อาหารเช้า(๑)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง(๒)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ จัดเตรียมลงเรือเพื่อปลูกหญ้าทะเล
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารทะเล(๓)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ สรุปงาน ชี้แจงกิจกรรม สำหรับ วันพรุ่งนี้

๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนพื้นที่ทำกิจกรรมเรือนนอนคืนแรก)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ ภารกิจส่วนตัว อาหารเช้า(๔)
อาสาภารกิจส่วนตัวและเตรียมตัวลงเลตรังแหวกว่ายในนาวา

๐๙.๐๐ น. ชวนอาสา ลงแลเลตรัง
ทัวร์สำหรับ ท่องทะเลตรัง ๑ วัน
– เกาะเชือก
– เกาะกระดาน
– เกาะม้า
– ถ้ำมรกต
อาหารกลางวัน กินบนเรือ (๕)
๑๖.๐๐ น. คณะอาสา ขึ้นฝั่งเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. มื้อเย็น (๖)
๑๙.๐๐ น. ล้อมวงชวนคุยในแบบอาสา ของขวัญจากจักรวาล
(นอนพื้นที่ทำกิจกรรมคืนที่สอง)

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้งที่อันดามัน
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า อาสาหากินตามอัธยาศัย
หมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำทับเที่ยง
๐๘.๓๐น. ซื้อของฝากที่จังหวัดตรัง เตรียมตัวกลับ
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง
(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๒.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness it makes a different)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ

๒,๙๘๐ บาท/คน (สองพัน-เก้าร้อย-แปดสิบบาทถ้วน)

ไม่แวะรับรายทาง

ผู้ที่เดินทางด้วยตนเองรับเฉพาะสมาชิกในพื้นที่และในพื้นที่ใกล้เคียง

๒,๐๐๐ บาท/คน

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย

– คำตอบ

๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย

๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด

๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้

อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด

-รถบัสปรับอากาศ กรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯ

-เรือ เล็กสำหรับลงทำกิจกรรม

ที่พัก ในพื้นที่ทำกิจกรรม ๒ คืน
ทัวร์สำหรับ ท่องทะเลตรัง ๑ วัน
o เกาะเชือก
o เกาะกระดาน
o เกาะม้า
o ถ้ำมรกต

ค่าอาหารระหว่างการทำกิจกรรม ในพื้นที่ (๖ มื้อ)

อื่นๆ

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

อ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถาม / สอบถามข้อมูลกรณีที่ไม่มีข้อมูลไว้ให้

เตรียมตัว และเตรียมใจ

เปิดใจ ไม่คาดหวัง
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ชุดเล่นน้ำทะเล

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรือเฟสบุ๊ค นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

http://www.facebook.com/Volunteaw

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ

***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

ค่าใช้จ่าย : 2,980บาท