สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนจิตอาสา ร่วมทำ พิมเสนน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัน เวลา สถานที่
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

สิ่งที่จิตอาสาต้องเตรียมมา
1.กรรไกรสำหรับตัดสติ๊กเก้อ
2.ขวดกาแฟหรือขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผสมวัตถุดิบ
ทำพิมเสน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 086 010 9115

การรับสมัครจิตอาสา
อาสาที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยแจ้งชื่อ นามสกุล
ผ่านทางไลน์ ID: pongneng89
หรือสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้
**รับไม่จำกัดจำนวน

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย