พี่อิ่มใจน้องอิ่มท้อง โครงการ 2 ตอน ของกินพี่ให้ ของใช้พี่ปัน
จัดโดย อาสาวันหยุด

สถานที่: โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่มาของโครงการ: โรงเรียนสามัคคีวิทยา เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของเจ้าอาวาสวัดโฆษิตธาราม พระอธิการปัญญา นนทปญโญ เป็นโรงเรียนที่รับเด็กชาวเขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และมีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่บนดอย จากเชียงราย น่าน และจังหวัดตาก ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 250 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง มัธยม สาม เรื่องอาหารการกินและการพักนอนจะอยู่ในความดูแลของโรงเรียนทั้งหมด ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังซ่อมแซมหอพักชาย เนื่องจากมีเด็กพักนอนอยู่จำนวนมาก และตอนนี้โรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมมีอาคารเรียนได้รับความเสียหายเพิ่ม จากที่ต้องมีการซ่อมแซมอยู่ในขณะนี้ งบประมาณด้านอาหารก็มีไม่พอ เด็กๆไม่ค่อยได้รับประทานอาหารที่แปลกใหม่ นอกจากปัญหาอาหารไม่พอแล้วเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอย่างอื่นก็ยังขาดแคลนอยู่มาก อาสาวันหยุดจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรเทาปัญหา ด้านต่างๆ ที่พอจะทำได้คือเป็นสื่อกลางมาขอรับบริจาคเพื่อให้เด็กๆได้รับโภชนาการที่ดี และข้าวของเครื่องใช้ที่เพียงพอกับจำนวนคน หวังขอความช่วยเหลือจากพี่ๆมาร่วมกันแบ่งปันเพื่อน้องๆ กิจกรรมพี่อิ่มใจ น้องอิ่มท้อง ครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ และเป็นการร่วมทำกิจกรรมครบรอบสามปีที่ก่อตั้งเพจอาสาวันหยุด โดยขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9 ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบของอาสาวันหยุดในการทำงานอาสา
ขอรับบริจาค
1. เงินกองทุนอาหารสำหรับเด็ก 250 คน เพื่อเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ 6,000 บาท และเป็นทุนให้โรงเรียนใช้ซื้ออาหารสดไว้ในวันอื่นต่อไป
2. อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กๆ ที่พักนอนในโรงเรียน 250 คน ได้แก่
เสื้อผ้าเด็กของใหม่ หรือมือสองที่สภาพดี (กรุณาซักก่อนค่ะ) อายุเด็กตั้งแต่ 7-15 ปี
ชุดชั้นในใหม่ สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง
ผ้าเช็ดตัวใหม่
ผงซักฟอก
ยาสระผม
ผ้าห่ม
มุ้งสี่สายขนาดความยาว 7.50 เมตรขึ้นไป
ถุงเท้านักเรียนชาย หญิง
สบู่เด็ก
แป้งเด็ก

3. ข้าวสาร ขนาดถุง 5 กิโลกรัม 20 ถุง
4. อาหารแห้งต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง เส้นหมี่ ปลาตากแห้ง อาหารทะเลแห้ง ขนมที่เก็บได้นาน กรุณาเช็ควันหมดอายุด้วยนะคะ เครื่องปรุงรส ต่างๆสำหรับทำอาหาร
5. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียน รับไม่จำกัด
สมุด
สมุดวาดเขียน
สมุดระบายสี
ยางลบ
ปากกา
ดินสอ
ดินสอสี
สีน้ำ
ไม้บรรทัด

6. ขนม สำหรับเลี้ยงเด็กวันที่ 3 ธันวาคม
7. ถุงผ้าสำหรับใส่ของให้เด็กๆขนาดประมาณกระดาษ เอ 4 ขึ้นไป 250 ใบ
ที่อยู่จัดส่งของบริจาค
9 หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 (อาสาวันหยุด)
รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พย. 2560 ถ่ายรูปหน้ากล่องไปรษณีย์ที่ท่านส่งของมา แจ้งทางกล่องข้อความ เมื่อได้รับของแล้วจะโพสแจ้งแก่ท่านทางหน้ากิจกรรม

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกสามารถร่วมสมทบเป็นเงินหากต้องการให้ซื้อของกรุณาแจ้งมา จะจัดการให้ค่ะ
โดยเงินนี้ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นทุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และจะมอบให้ทางโรงเรียนใช้เป็นทุนซื้อของสดต่อไป
ขอเชิญร่วมสมทบกองทุนอาสาวันหยุดเพื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยา สมทบที่
บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาตลาดคลองสวน
310-2-31950-7
ชื่อบัญชี นางสาวฐิฏิมา โชคชัยไพศาล
หลังโอนเงินกรุณาแจ้งวันเวลาโอนและแนบสลิป พร้อมชื่อนามสกุลของผู้โอนเพื่อจะได้ขอบคุณเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน
หากต้องการหนังสือขอบคุณกรุณาแจ้งที่อยุ่จัดส่งด้วยค่ะ ทางโรงเรียนจะออกให้ค่ะ
กรุณาระบุกิจกรรม แจ้งทางกล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด

ทั้งสิ่งของและเงินบริจาคจะนำไปมอบให้โรงเรียนวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ในวันนั้นจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทางกับแอดมินมีค่าใช้จ่าย 400 บาท
อาสาที่สามารถเดินทางเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย สมทบเงินเลี้ยงอาหารน้องๆตามกำลัง กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลล่วงหน้าทางกล่องข้อความ
กำหนดการ วันที่ 3 ธันวาคม2560
09.00น. อาสาเจอกันที่รร.
11.00 น. เลี้ยงอาหารน้องๆ
13.00น. ส่งมอบของบริจาค
สอบถามเพิ่มเติม
กล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด
https://www.facebook.com/holidayvolunteer หรือโทร 087-794-9336 กุ้ง

แจ้งชื่อ นามสกุลทางกล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด

 

ค่าใช้จ่าย : 400