กิจกรรมวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2560

ฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน กทม. – ศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

 

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่เกิดจากการรวมตัวกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ

เนื่องจากสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก ( Earth Day ) อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจึงจัดกิจกรรมฟิ้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน กทม. – ศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร โดยจะมีการพาอาสาสมัครปลูกต้นโกงกาง เก็บขยะ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 2560

07.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ (ดูแผนที่ได้ในโพสของห้องกิจกรรม) รถออก 08.00 น

– เดินทางโดยรถบัสพัดลมขึ้นทางด่วนวิ่งเส้นพระราม 2

09.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขุนเทียน กทม.

– กล่าวต้อนรับ แนะนำตัว รับฟังการบรรยายและฟังคำชี้แจง

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกต้นโกงกางและเก็บขยะ (ประธานชมรมอาจจัดหาพันธุ์ปลากระพงขาวไปปล่อยด้วย)

– เสร็จภารกิจ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า

12.00 น พักเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น ออกเดินทางต่อไปยังวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

– เก็บขยะบริเวณป่าชายเลนรอบศาลพันท้ายนรสิงห์

– ให้เวลาไหว้ศาล หรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ (เรือโบราณและหลักประหารพันท้ายนรสิงห์) รวมถึงทำบุญไหว้พระ ปล่อยปลา-ให้อาหารปลา

15.30 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 17.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

 

รับอาสาสมัคร แบ่งออกเป็นสองประเภท

1. ผู้ที่เดินทางไปกับรถบัสของทางคณะ รับจำนวนจำกัด 50 คน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 250 บาท (พบกันที่ ปตท.สนามเป้า 07.30 น)

2. ผู้ที่เดินทางไปเองโดยรถส่วนตัว รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท (พบกันที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 09.30 น)

ค่าสมัครนี้รวมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม กล้าไม้ และวัสดุอุปกรณ์แล้ว

(ทุนสนับสนุนจากการจัดทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในนาม กรีน อีเว้นท์ ของประธานชมรม สมทบเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทางเซอร์เวย์ ติดต่อประสานงาน เตรียมงาน บำรุงสถานที่เป็นค่าน้ำ-ค่าไฟให้โรงเรียน เป็นต้น)

 

สิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียมไปด้วย

– เสื้อผ้าเปลี่ยน 1 ชุด

– ถุงเท้า (ถ้าใครลงเท้าเปล่าได้จะไม่เอาไปก็ได้)

– ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เช่น หมวก ครีมกันแดด เป็นต้น ตามความสะดวกของแต่ละคน

*** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร ***

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( วันคุ้มครองโลก ) เนื่องจากเรามีหลายงาน

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ผู้ที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

 

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันการสมัครภายใน 1-2 วัน


3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1927671087452909  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1927671087452909

 

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 250 บาท