“มอบรัก แบ่งปันเพื่อนบ้านอาเซียน” – อาสาอำนวย(13กพ)
โครงการอาสาอาเซียน Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Spirit: Helping hands volunteer /13Feb.16
13 ก.พ.2559 @ Root Garden หัวมุมซอยทองหล่อ3 สุขุมวิท 55Sukhumvit 55

โครงการอาสาอาเซียน Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Spirit มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน และสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันของพลเมืองในอาเซียน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โครงการอาสาอาเซียน เปิดเป็นพื้นที่ท่านได้มาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมอาสา แล้วแบ่งปันให้กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มผู้เดือดร้อนต่างๆหรือการแบ่งปันน้ำใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

เราใช้โอกาสวันแห่งความรัก จัดกิจกรรมอาสา “มอบรักแบ่งปัน เพื่อนบ้านอาเซียน” โดยมีกิจกรรมอาสาหลากหลายให้อาสาสมัครได้มาร่วมทำเพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน เนื่องจากเป็นกิจกรรมอาสาเราจึงเน้นให้อาสาสมัครมาร่วมช่วยจัดการด้านต่างๆในวันงาน ให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมทั้ง อาสาอำนวย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ ช่วยพี่เลี้ยงกิจกรรมจัดอุปกรณ์ จัดสถานที่ทำกิจกรรม ดูแลความสะอาดเรียบร้อย การจัดและแจกจ่ายอาหาร และการรับอาสาสมัครทำกิจกรรม เก็บภาพงาน เป็นต้น

กำนหนดการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
08:30 – 09:00 รายงานตัวอาสาสมัคร
09:00 – 09:30 รู้จักกัน แบ่งงานและทำความเข้าใจภารกิจอาสา
09:30 – 17:30 ปฏิบัติงานอาสาตามภารกิจที่รับมอบหมาย
************* สำหรับผู้ต้องการใบรับรองกิจกรรมให้แจ้งล่วงหน้า

กิจกรรมอาสาอำนวยรับทั้งวันที่ 13 และ 14 ก.พ. หากท่านต้องการมาทำทั้งสองวัน ให้ลงทะเบียนแยกเพิ่มในแต่ละวัน

ความพร้อมก่อนอาสา
– ตวรจสอบความพร้อม ว่าเรามุ่งมั่นมาทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และจนจบเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ เปิดใจเรียนรู้ คิดบวก อดทนต่อการทำงานอาสาที่มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง อดทนต่ออุปสรรคเล็กน้อยได้
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้

หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม รับจำนวน 10 คน

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, HuayKwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Service
Care and Share Volunteer….. for ASEAN Community
Schedule
08.30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Get to know each other and detail of volunteer duty for the day
09:30 – 17:30 Volunteer work to facilitate Care and Share Volunteer activities
No cost for participation

Venue @ Root Garden >> Located on Sukhumvit 55 (Thong Lor), at the corner of Soi Thong Lor 3 …By BTS … Thong Lor station, exit 1 and work to Thong Lor 3 for about 200 meters
https://www.facebook.com/Rootgarden.thonglor/info?tab=overview

การเดินทาง Root Garden ตั้งอยู่หัวมุมซอยทองหล่อ 3 (สุขุมวิท 55) ทางรถไฟฟ้าBTS สถานนีทองหล่อออกที่ทางออก 1 เดินมาในซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) จากปากซอยประมาณ 200 สวนอยู่ติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ ไม่ควรขับรถมาเองเพราะหาที่จอดรถยาก

สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาอาสาอำนวย 13กพ” ชื่อ/สกุล ...... E-mail ...... เบอร์โทร....... อาชีพ.......

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี