“มอบรัก แบ่งปันเพื่อนบ้านอาเซียน” – อาสาลงลายกระเป๋าผ้า(13กพ)
Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Service: Painting bag
โครงการอาสาอาเซียน 13Feb.16 Sukhumvit 55
13 ก.พ. 2559 @ Root Garden หัวมุมซอยทองหล่อ3 สุขุมวิท 55

โครงการอาสาอาเซียน Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน และสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันของพลเมืองในอาเซียน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โครงการอาสาอาเซียน เปิดเป็นพื้นที่ทุกท่านได้มาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมอาสาอันหลากหลาย แล้วแบ่งปันให้กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ กลุ่มผู้เดือดร้อน หรือการแบ่งปันน้ำใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
เราใช้โอกาสในวันแห่งความรัก จัดกิจกรรมอาสา “มอบรักแบ่งปัน เพื่อนบ้านอาเซียน” ขึ้น เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมอาสาและเรียนรู้กับเราในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุ : ท่านสามารถขอลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมร่วมหน้าตามวัน เวลา และรายกิจกรรมต่างๆตามที่เราประชาสัมพันธ์ได้ หรือไปร่วมเรียนรู้ในวันงานได้เลย แต่สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมอาสาตามรายกิจกรรมต่างๆแนะนำให้ลงชื่อทำกิจกรรมล่วงหน้าเพราะเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอ และท่านจะได้ไม่พลาดทำกิจกรรมที่ตั้งใจ
กำหนดการ
13 กุมภาพันธ์ 2559
13:30 ลงทะเบียน กิจกรรม รับอุปกรณ์กิจกรรมและคูปองอาหารเที่ยง
14:00-17:30 ร่วมเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรม **ท่านสามารถนำคูปองรับเที่ยงในช่วงเวลา 12:00-13:30 น.
ความพร้อมก่อนอาสา
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org
Asa ASEAN – ASEAN Volunteer Service
Care and Share for ASEAN Community on Valentine’s Day – 13 Feb. 2016
Activity: Paint Bag
Schedule
13:30 Registration
14:00 –17:30 Sharing, Paining bag
Food is available between 13:30 – 15:00 hr.
– To support for Bag-Painting activity 230 baht (included food set)
– You can request for Tax exemption receipt
Venue @ Root Garden >> Located on Sukhumvit 55 (Thong Lor), at the corner of Soi Thong Lor 3
By BTS … Thong Lor station, exit 1 and work to Thong Lor 3 for about 200 meters
https://www.facebook.com/Rootgarden.thonglor/info?tab=overview

การเดินทางไป Root Garden ตั้งอยู่หัวมุมซอยทองหล่อ 3 (สุขุมวิท 55) ทางรถไฟฟ้าBTS สถานนีทองหล่อ ออกที่ทางออก 1 เดินมาในซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) จากปากซอยประมาณ 200 สวนอยู่ติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ ไม่ควรขับรถมาเองเพราะหาที่จอดรถยาก

- สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาอาเซียน กระเป๋า13” ชื่อ/สกุล ............. E-mail .......... เบอร์โทร ............ อาชีพ..........

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมสมทบบริจาคค่าอุปกรณ์กิจกรรมชุดละ 230 บาท (รวมอาหาร) โดยร่วมสมทบในวันกิจกรรมได้เลย – กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ผู้ร่วมสมทบสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้