*ขอความกรุณาห้ามสมัคร แล้วไม่มาร่วมงาน ต้องแน่ใจจริงๆ ว่าจะมาได้ค่อยสมัครครับ*

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 09:00 – 09:30 น.

ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดบริหารข้อมือ และยางยืดมีเสียง เพื่อนักปั่นจักรยานตาบอด
09:31 – 11:40 น ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน อย่างมีความสุข
11:41 – 12:00 น ปิดกิจกรรม และช่วยกันเก็บเสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ   ย

างยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้นักปั่นจักรยานที่พิการทางสายตา

ความเป็นมากลุ่ม ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ยางยืดเปลี่ยนชีวิต
เป็นกลุ่มอาสาอิสระที่ไม่ได้รับเงินทุน เงินบริจาค รวมถึงสิ่งของบริจาคใดๆ กลุ่มดำเนินกิจกรรมทุกเดือนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กทม. เดือนละ 1 ครั้ง และแจกยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์เฉลี่ย 200 ชิ้น /เดือน ให้กับบุคคลเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เงินทุนขับเคลื่อนจากแหล่งที่มาดังนี้
1) รายได้จากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดจำหน่ายหน้างานกิจกรรม
2) เงินค่าตอบแทนวิทยากรจากการเชิญไปจัดกิจกรรม CSR ในหน่วยงานต่างๆ
3) เงินเดือนของผู้จัดกิจกรรม

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเมื่อคราวประสบอุทกภัยปลายปี 2554 เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำงานอาสา “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากการเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฎว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 5 ประเภท  49 รูปแบบ

การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมายกล่าวไม่หมด รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไป  12,153 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำง่าย ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมครั้งที่ 39 ในเดือนพฤศจิกายน ได้รับโจทย์ความต้องการจากคุณบอล รัชตะ ผู้พิการทางสายตาที่กำลังจะร่วมปั่นจักยานทางไกล 10 วัน โดยจะปั่นในลักษณะจักรยาน 2 ตอนที่มีคนตาดีปั่นไปด้วยกัน ซึ่งการปั่นจักรยานทางไกลแต่ละวันกว่าร้อยกิโลเมตรย่อมทำความเหนื่อย และเมื่อยล้ากล้ามเนื้อต่างๆ ของคนตาบอด ได้แก่ นิ้วมือที่ต้องกำแฮนด์ กำเบรค แขนหัวไหล่ที่ต้องเกร็งบังคับแฮนด์ กล้ามเนื้อขาที่ต้องปั่นจานถีบ และหลังที่ต้องก้มบนจักรยานนานๆ จึงเป็นโจทย์ที่ต้องช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้มีอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ผมจึงนึกถึงสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 3 ชนิดดังนี้
1 ยางยืดบริหารมือ 6 ใช้งานบริหารนิ้วมือ มือ ช่วยง้างนิ้วมือทั้งสองข้างของนักปั่นจักรยานที่ต้องกำแฮนด์จักรยานทั้งวัน (อันนี้ผมทำใกล้เสร็จแล้วที่บ้าน)
2 ยางยืดบริหารข้อมือ ใช้งานบริหารข้อมือซ้าย ขวา หน้า หลัง ทำให้ข้อมือได้ออกกำลังกายโดยมีแรงต้าน (ร่วมกันทำวันเสาร์ที่ 25 พย.)
3 ยางยืดมีเสียงเพื่อคนตาบอด ใช้ยืดเหยียดกล้ามแขน ขา ดึงหลัง นวดหลังนักปั่นจักรยานได้ (ร่วมกันทำวันเสาร์ที่ 25 พย.)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ทำบุญด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย
2) ได้เรียนรู้ เทคนิคการทำสิ่งประดิษฐ์ ยางยืด
3) ได้เพื่อนอาสาใหม่ที่มีแนวคิดทำความดี
4) ได้ใช้เวลาว่าง 3 ชม. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง
5) ได้มาทดลองเล่น ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์  49 แบบ ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนในโลก

โทร.มาที่เบอร์ 0819298454 ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา แจ้งชื่อ สกุล อายุ เบอร์โทรติดต่อ

ค่าใช้จ่าย : 0