ช่วงวันทำงาน

เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560

09:00 – 11:30 น. ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดลูกโซ่ 2 และปลาบีบได้

11:31 – 12:00 น ออกกำลังกายด้วยยางยืดลูกโซ่พร้อมกัน อย่างมีความสุข

 

ส่วนยางยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง ส่วนปลาบีบได้จะนำไปมอบให้หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลชลบุรี  

 

ความเป็นมากลุ่ม ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

          ยางยืดเปลี่ยนชีวิต เป็นกลุ่มอาสาอิสระที่ไม่ได้รับเงินทุน เงินบริจาค รวมถึงสิ่งของบริจาคใดๆ กลุ่มดำเนินกิจกรรมทุกเดือนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กทม. เดือนละ 1 ครั้ง และแจกยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์เฉลี่ย 200 ชิ้น /เดือน ให้กับบุคคลเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เงินทุนขับเคลื่อนจากแหล่งที่มาดังนี้ 1) รายได้จากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดจำหน่ายหน้างานกิจกรรม

2) เงินค่าตอบแทนวิทยากรจากการเชิญไปจัดกิจกรรม CSR ในหน่วยงานต่างๆ 3) เงินเดือนของผู้จัดกิจกรรม  

 

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

          จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเมื่อคราวประสบอุทกภัยปลายปี 2554 เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำงานอาสา “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากการเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฎว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 5 ประเภท  47 รูปแบบ  

          การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมายกล่าวไม่หมด รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไป  11,663 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำง่าย ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมครั้งที่ 35 เป็นกิจกรรมทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ ที่เป็นอุปกรณ์มือบีบแบบใหม่อีกครั้ง (New version) ปลาบีบได้ มีประโยชน์ดังนี้ 1) ใช้ทดแทนการบีบลูกบีบระหว่างการบริจาคเลือด ที่ต้องใช้งานบ่อยครั้ง ใช้ซ้ำ อาจจะดูไม่ค่อยสะอาด  2) สำหรับออกกำลังบริหารมือ และเส้นเลือดแขนสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไต 3) บริหารมือ บีบเพื่อปรับองศามือผู้ป่วยแผนกกายภาพบำบัด ดังนั้นปลาบีบได้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้บริจาคเลือด ทำให้ผู้จัดงานอยากจะขอเชิญชวนอาสาสมัครมาทำสิ่งประดิษฐ์แนวทดลองเพื่อมอบให้ผู้ใช้งานในโรงพยาบาลต่างๆ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ทำบุญด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย

2) ได้เรียนรู้ เทคนิคการทำสิ่งประดิษฐ์ ยางยืด

3) ได้เพื่อนอาสาใหม่ที่มีแนวคิดทำความดี

4) ได้ใช้เวลาว่าง 3 ชม. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง

5) ได้มาทดลองเล่น ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์  47 แบบ ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนในโลก

สวัสดิการ

อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการเป็นอาสาสมัคร

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อการเรียน ผลการเรียนตกต่ำ

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่องาน การงานพัง เสียหาย ความก้าวหน้าไม่มี

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ครอบครัวล้มเหลว แตกแยก

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่อสังคม สังคมเสื่อมถอย

ถ้าขาดความรับผิดชอบ ต่องานอาสา งานอาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

ขอความกรุณาห้ามสมัครเล่นๆ แล้วไม่มาร่วมงาน ด้วยความเคารพผู้สมัครทุกท่าน ก่อนสมัครท่านต้องแน่ใจแล้วจริงๆ 99% ว่าจะมาร่วมงานได้แล้วจึงสมัคร เพราะครั้งล่าสุดผู้สมัครไม่มาร่วมงานถึง 34% ( 1 คนใน 3 คนสมัครเล่นๆ แต่ไม่มาร่วมงานสะงั้น) ซึ่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้

  1. ผู้จัดกิจกรรมเศร้าใจมาก
  2. เบียดบังผู้สมัครท่านอื่นๆ จำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วม
  3. สร้างนิสัยไม่รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
  4. เพิ่มความเหน็ดเหนื่อยให้ผู้จัดที่แบกหนังยาง แบกท่อมาจากจังหวัดชลบุรีเพื่อท่าน

0819298454 ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา  

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Facebook: maytee.tham 

Facebook: ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

maydon2014@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 0