รวมพลังสร้างแปลงเกษตรพอเพียง ร้อยเรียงเรื่องราวของพ่อ

ขอเชิญร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือสร้างแปลงผัก แปลงดอกไม้ และแปลงสมุนไพรแบบพอเพียง ที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของของพ่อ

ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เดินตามรอยพ่อ ได้เห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของปัจจัยการผลิต เช่น น้ำ ที่ดินทำกิน การบำรุงดิน ทุน ความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนถึงการตลาด ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบพึ่งตนเองอย่างครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9 ธันวาคม 2561 – นำโดย กลุ่มจิตอาสารักอินทรีย์

สถานที่: โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ในเมืองกรุงเทพฯ
พิกัด: กลางซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ตรงข้ามวัดท่าพระ กรุงเทพฯ

พลังจิตอาสา พัฒนาเมืองไทย

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ bit.ly/act-for-dad หรือ Line: boonorganic หรือ โทร. 083 917 2643

ค่าใช้จ่าย : 0