รักษ์แท้ช่วยแก้ไฟป่า@คลองลาน

(ไฟมาป่าลด ป่าหมด น้ำแห้ง หากใจเราแล้ง คิดดูแล้วกัน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

มีค่าใช้จ่าย ๑,๑๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
– รถแอร์
– อาหาร ๔ มื้อ
– ที่พัก
– อุปกรณ์

ทำอะไร
กิจกรรมชวนคนรักษ์จริงไม่อิงกระแสใดๆ มาลงมือทำ ร่วมด้วยทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อกันพื้นที่ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึง เพื่อเป็นแนวกันชนธรรมชาติไม่ให้ไฟป่าลุกในวงกว้างและเป็นการป้องกันพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าในธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ออกหากินนอกพื้นที่

ผลที่ได้
ร่วมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย ช่วยอย่างไร สัตว์ป่าไม่ออกไปหากินกนอกพื้นที่ หรือไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านแต่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปันด้วยวิธีลงมือทำ แบ่งปันให้กับสัตว์แล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกัน

ลักษณะกิจกรรม
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ขอใจเธอแลกธรรมชาติบ้านเมืองไทย เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม เติมความสุข และลงมือทำโดยการทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อให้พื้นที่ป่าไม่โดนไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***

กำหนดการ
คนมีรักษ์ ไม่แล้งน้ำใจ
วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ขึ้น ห้า ค่ำ เดือนสี่ ปีมะแม)

๐๖.๓๐ น. ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
๐๗.๐๐ ล้อหมุน รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง อาสาดูแลตัวเอง
จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดัรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ
กิจกรรมบนรถ Activity on the road
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๑)
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ผลัด ที่ ๑
– ภาระกิจ/ กินนร-กินรีลงเล่นน้ำตกคลองลาน
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักให้ป่าคืน ชวนคุย ชวนชม
ส่องดาว
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่เรือนนอน อช.น้ำตกคลองลาน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ขึ้น หก ค่ำ เดือนสี่ ปีมะแม)

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า(๓)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ผลัด ที่ ๒
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๕.๐๐ เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ
๒๑.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข
Fill your Way : Fill your Day : Fill Your Happiness

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
๑,๑๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง
๙๕๐ บาท (เก้าร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
รับเฉพาะท่านที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น

* * * ไม่แวะรับระหว่างทาง ต้องขออภัยงามๆ * * *


สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง
๑,๑๐๐ บาท/คน

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงิดขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม
๖.ทุนบางส่วนผุ้จัดพยายามหารายได้จากการออกงานขายเสื้อกิจกรรมต่างๆและได้รับน้ำใจความอนุเคราะห์จากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอาสาร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
– อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
– พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
กรุงเทพฯ-อช.คลองลาน-กรุงเทพฯ (รถบัสปรับอากาศ)
– ที่พัก
– ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
– อื่นๆ

– ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม มิดชิด
– ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม เตียงสองชั้น
มีที่นอน หมอนผ้าห่มพร้อม

** สำหรับท่านใดต้องการนอนแบบแนบชิดธรรมชาติ สามารถนำเต็นท์ไปกางนอนบนลานหญ้าหน้าที่พักได้ หน้าที่พักมีสนามหญ้ากว้างเหมาะสำหรับนอนดูดาวยามค่ำคืน

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด
– เต็นท์ (กรณีอยากนอนแบบนอบชิดธรรมชาตินอนฟังเสียงไพร
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล

- หัวข้อ “จิตอาสา คนรักษ์ไม่แล้งน้ำใจ”
- ชื่อ-นามสกุล
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วัน-เดือน-ปีเกิด
(เพื่อทำประกันการเดินทาง และจะเก็บเป็นความลับ)
- เบอร์ติดต่อกลับ
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔ โอนเงินจำนวน ๑,๑๐๐ บาท
(หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป attach file ส่งมาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

การโอนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง


ค่าใช้จ่าย : 1100