รับสมัครคนอาสาในโครงการ ครูถุงนอน สอนหนังสือ

Winter Camp 2019 “English Communication & Life motivation”

ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา เปิดรับจำนวน 3 รุ่นปฎิบัติงานที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร*** ดูข้อมูลเพิ่มเติม   คลิก สมัครเป็นครูถุงนอน คลิก ปฏิทิน Winter Camp 2019

กิจกรรม ช่วงเวลา
เปิดรับสมัคร รุ่น 1 วันที่ 27 – 20 ตุลาคม 62 รุ่น 2 วันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 62 รุ่น 3 วันที่ 1-  22 ธันวาคม 62
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเอกสารและสัมภาษณ์ รุ่น 1 วันที่ 21- 22 ตุลาคม 62 รุ่น 1 รุ่น 2 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 62 รุ่น 2 รุ่น 3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 62 รุ่น 3
ประกาศผลครูถุงนอน Winter  Camp 2019 รุ่น 1 วันที่ 24 ตุลาคม 62 รุ่น 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 62 รุ่น 3 วันที่ 26 ธันวาคม 62
ปฏิบัติงาน รุ่น 1 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จ.อุทัยธานี ปฎิบัติงาน 1-9 พฤศจิกายน 2562 รุ่น 2 โรงเรียนบ้านพุต่อ จ.อุทัยธานี ปฎิบัติงาน 13 – 21 ธันวาคม 2562 รุ่น 3 โรงเรียนบ้านเกวต จ.น่านปฎิบัติงาน 9-18 มกราคม 2563

ลิงค์สำหรับสมัคร

ค่าใช้จ่าย : 0