ขบวนการโลกแสนสวย
โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019
“พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์”
รับสมัครครูถุงนอน “ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน”
 
รู้จักเรา
วิสัยทัศน์ เป็นมูลนิธิกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพเติบโต ทั้ง กาย ใจ และปัญญา มีทักษะในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ให้แก่ประเทศ

สิ่งสำคัญผู้สมัครต้องทำความเข้าใจข้อมูลโครงการตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานกิจกรรม แผนงานสอน ระเบียบต่างๆของการเป็นครูถุงนอน เพื่อเป็นการทบทวนตนเองให้แน่ใจก่อนการสมัคร ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้
1.ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดคุณสมบัติ หน้าที่ บทความความรับผิดชอบ แผนการดำเนินงานได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1IM8x8Z0Vpc4jwEvJQM9qfiG2PDARdsJq เมื่อผู้สมัครได้ทำความเข้าใจกับรายละเอียดโครงการ บทบาทหน้าที่ และยังมีเจตนารมณ์ในการเป็นครถุงนอน ขอให้ท่านเข้าสู่ข้อที่ 2 กรอกใบสมัคร
2.ผู้สนใจสมัครโครงการดังกล่าวสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
หมายเหตุ ครูถุงนอนที่ได้ผ่านค่ายมาแล้ว ไม่ต้องกรอกใบสมัครอีกครั้ง
กำหนดการ จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
ปฏิทินกิจกรรมเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเอกสารและสัมภาษณ์ 2- 5 พฤษภาคม
ประกาศผลครูถุงนอน Summer Camp 2019 6 พฤษภาคม
Pre Camp ครูถุงนอน 21 -23 พฤษภาคม
ปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 0