ขบวนการโลกแสนสวย
โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019
“พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์”
รับสมัครครูถุงนอน “ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน”
รู้จักเรา
วิสัยทัศน์ เป็นมูลนิธิกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพเติบโต ทั้ง กาย ใจ และปัญญา มีทักษะในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้

ผู้สนใจสมัครโครงการดังกล่าวสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
 
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเอกสารและสัมภาษณ์ 2- 5 พฤษภาคม
ประกาศผลครูถุงนอน Summer Camp 2019 6 พฤษภาคม
Pre Camp ครูถุงนอน 21 -23 พฤษภาคม
ปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 0